OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Konkurs krasomówczy wyłonił finalistów
17 października 2019 roku

Konkurs krasomówczy wyłonił finalistów

Osiemnasty raz organizowane były w Ostrowie eliminacje do OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO. Eliminacje przeprowadzał Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim wraz z Komisją Młodzieżową we współpracy z III Liceum Ogólnokształcącym.

zdjecie

Uczestniczyli w nich uczniowie ze szkół podstawowych i  ponadpodstawowych powiatu ostrowskiego. Prezentowali oni tematy związane z turystyką, krajoznawstwem i historią regionu. Opowiadali min. o ludziach związanych z regionem (podróżnikach i dziennikarzach), o swoich miejscowościach, przeżyciach swoich krewnych z okresu okupacji, o zabytkach architektury, przyrodzie powiatu ostrowskiego, wydarzeniach historycznych oraz rodzinnych pasjach.

zdjecie

Eliminacje powiatowe odbyły się w siedzibie III Liceum Ogólnokształcącegow Ostrowie Wielkopolskim. Wystąpienia krasomówców oceniało jury w składzie: Violetta Krykwińska – polonistka, Maria Świtała - Jarnecka - polonistka,  Maria Szubert – Kornaszewska – przewodnik i przewodnicząca Komisji Młodzieżowej w ostrowskim oddziale PTTK. Jurorzy zwracali uwagę na: bogactwo języka i jego barwność, płynność oraz poprawność wyrażania się, zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu, ogólną prezentację tematu, sugestywność wypowiedzi, płynność oraz poprawność wyrażania się, dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego oraz kontakt ze słuchaczami i przyznali następujące miejsca:

zdjecie

w kategorii szkół ponadpodstawowych:

 

 • I miejsce –ALEKSANDRZE BACHORSKIEJ z II LO im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim (nauczyciel Danuta Nowak)
 • II miejsce – MILENIE BAKOWSKIEJ z II LO im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim (nauczyciel Danuta Nowak)

zdjecie

w kategorii szkół podstawowych:

 

 • trzy równorzędne I miejsca   – ANTONINIE GRABARZ ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach (nauczyciel Agata Pawlaczyk – Wieczorek), IGOROWI PIECHOCIE ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mirosława Ferića w Ostrowie Wielkopolskim ( nauczyciel Magdalena Binek), MAŁGORZACIE RYBAK ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach (nauczyciel Dorota Bukowska)
 • trzy równorzędne II miejsca – IDZE CIUPCE ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach (nauczyciel Agata Pawlaczyk – Wieczorek), MICHALINIE NOWACKIEJ i ZOFII WITCZAK ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu (nauczyciel Agnieszka Wożniak).

- Prezentacje uczniów były na wysokim poziomie. Gratulujemy uczniom a  nauczycielom dziękujemy za przygotowanie wychowanków do tego trudnego konkursu- powiedziała Maria Szubert- Kornaszewska.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy,  nagrody i upominki ufundowane przez Powiat Ostrowski, Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski i Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim a nauczyciele podziękowania i materiały informacyjne o powiecie ostrowskim.

Kolejny etap eliminacji odbędzie się 19.10.2019 r. w Poznaniu. Dwóch najlepszych krasomówców z każdej kategorii wiekowej będzie reprezentować Wielkopolskę na finale ogólnopolskim. Życzymy naszym krasomówcom, żeby podobnie jak w poprzednich latach właśnie oni byli reprezentantami z naszego województwa.

Odwiedzin: 225