OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Kosmiczne rozmowy w III LO
21 października 2019 roku

Kosmiczne rozmowy w III LO

Uczniowie III LO przeprowadzili telekonferencję z Ostrowianką pracującą w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) we Włoszech. Rozmowa była elementem projektu edukacyjnego European Space Talks, kierowanego do młodzieży.

W piątek, 18 października 2019r. uczniowie klas matematycznych 3a i 2a mieli okazję uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu, w telekonferencji prowadzonej przez naukowca z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) we Fraskati we Włoszech. Mowa tu o dr Magdalenie Fitrzyk, absolwentce I LO, która pracuje jako geoinformatyk w ESA.

Spotkania było elementem projektu edukacyjnego European Space Talks, kierowanego do młodzieży. Jego temat to satelitarne obserwacje Ziemi, odpowiedź na pytanie po co one są prowadzone i kto te obserwacje przeprowadza. Okazuje się, że nie trzeba być astronautą, aby na co dzień oglądać Ziemię z kosmosu. Spotkania w ramach European Space Talks mają na celu zachęcić młodych ludzi do studiowania nauk kosmicznych oraz zgłębiać wiedzę na temat błękitnej planety i zachodzących zmian klimatycznych.

Za pomocą łącz internetowych i konferencyjnej platformy ESA młodzież w rozmowie z naukowcem mogła dowiedzieć się, że ESA nie prowadzi badań mających aspekt militarny. Zespół ESA opracował mapę kosmosu 3D, która przedstawia ponad 2 miliardy gwiazd. W ciągu 2-3 dni satelity zbierają informacje o całej Kuli Ziemskiej. Są to dane o ruchach tektonicznych, zagrożeniach powodziowych, jakości powietrza, zasoleniu oceanów, stanie lodowców itd.

Uczniowie III LO pytali o to kiedy powstała ESA i ilu członków zrzesza, skąd starują rakiety wynoszące satelity, jak wysoko nad powierzchnią Ziemi satelity krążą po swoich orbitach, jakie prace badawcze prowadzą astronauci na stacji kosmicznej, jak szybko topnieją lodowce, jak szybko i dlaczego podnosi się poziom oceanów i mórz, no i dlaczego należy się zastanowić zanim kupimy produkty zawierające olej palmowy. Młodzież na własne oczy zobaczyła dane świadczące o ocieplaniu się klimatu i poznała najnowsze technologie, które to zjawisko badają.

 

https://www.girlsgonetech.pl/…/system-wczesnego-ostrzegani…/

Odwiedzin: 127