OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
We would like to be the best – staże zawodowe uczniów i...
22 października 2019 roku

We would like to be the best – staże zawodowe uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU z Ostrowa Wielkopolskiego

W dniach od 23 września do 04 października 2019 roku grupa 10 uczniów Zespołu Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU wraz z opiekunką Wiesławą Trzcielińską przebywała na praktyce zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Stattliche Berufsbildende Schule w Sonnebergu. Staż realizowany ze środków POWER na zasadach programu Erasmus+ (Projekt nr 2018-1-PL01-KA102-047953).

W tym roku uczniowie z klas ZEO3 i TES3 zdobywali nowe umiejętności w zawodzie elektryk.

zdjecie

Jak co roku uczestnicy stażu oprócz zajęć praktycznych, które odbywały się każdego dnia przed południem, brali udział w licznych atrakcjach np.: zwiedzanie wystawy pojazdów w Steinach, oraz wycieczka statkiem w Bambergu. Uczniowie mieli też możliwość przyjrzenia się pracom budowlanym ze szczególnym uwzględnieniem prac przy zakładaniu instalacji elektrycznej. Nauczyciele z Niemiec podkreślali, że zawód elektryka ulega zmianom i należy ciągle się kształcić, a w szczególności w zakresie sterowania urządzeń. Oprócz kształcenia zawodowego strona niemiecka zapewniała wiele atrakcji dotyczących spędzania wolnego czasu. Uczestnicy stażu zwiedzali muzea, byli na siłowni, lodowisku i na basenie. Niezapomnianą atrakcją pozostanie wycieczka do fabryki BMW w Lipsku.

zdjecie

Staż dał wiele korzyści, uczniowie stali się bardziej pewni, wierzą w swoje możliwości nie tylko na polskim ale i na europejskim rynku pracy. Mieli także okazję obcować z inną kulturą, dzięki temu stali się bardziej otwarci na inny kod kulturowy. Niezapomnianym przeżyciem było spotkanie z najnowszą technologią w zakresie zastosowania energii elektrycznej. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż poprawili język niemiecki oraz uświadomili sobie dlaczego, dobrze jest znać ten język. Pobyt na stażu pozostanie na długo w pamięci uczniów jako ciekawe doświadczenie.

zdjecie

Odwiedzin: 127