OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Rekordowe ślubowanie klas pierwszych w IV LO
24 października 2019 roku

Rekordowe ślubowanie klas pierwszych w IV LO

Jak co roku Święto Patrona w IV Liceum Ogólnokształcącym połączone jest z uroczystością ślubowania uczniów klas pierwszych. W tym roku szkolnym do ślubowania stanęło, aż jedenaście klas!

Święto Patrona IV Liceum Ogólnokształcącego Fryderyka Chopina, przypada na 17 października. W bieżącym roku szkolnym wydarzenie to miało, szczególny charakter. Pierwszych klas jest bowiem aż jedenaście, a w 2019 r. IV LO świętuje jubileusz 25-lecia.

Uroczystość miała wspaniałą oprawę artystyczną, która była owocem wspólnej pracy uzdolnionej młodzieży IV Liceum Ogólnokształcącego i nauczycieli języka polskiego oraz przedmiotów związanych z edukacją muzyczną, plastyczną i kulturową.

- „Spektakl stanowił połączenie chopinowskiej tradycji z nowoczesnością artystycznego przekazu i wręcz awangardową formą komunikowania się osób występujących na scenie z widzem. Pełnym blaskiem rozbłysły różnorakie talenty młodzieży naszego Liceum, a dynamika i żywiołowość przedstawienia udzieliły się publiczności” – mówi dyrektor Małgorzata Jędroch.

Święto Patrona IV Liceum Ogólnokształcącego było także okazją do uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla tej szkoły. Tradycją jest, że właśnie tego dnia Kapituła Tytularna przyznaje „Fryderyki”. W tym roku statuetkę, będącą nawiązaniem do Patrona IV LO, otrzymali: Pani Maria Dawidowicz, wieloletni, bardzo zasłużony pracownik administracji IV LO, Pan Piotr Zwierz, nauczyciel wychowania fizycznego, Pan Nikodem Rubelek, oddany szkole absolwent IV LO oraz Pan Rafał Luciński, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Ostrowskiego.

Odwiedzin: 582