OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Laury Kultury Starosty Ostrowskiego 2019
29 października 2019 roku

Laury Kultury Starosty Ostrowskiego 2019

Spotkanie nazwane jednocześnie Inauguracją Roku Kulturalnego w Powiecie Ostrowskim jest okazją do spotkania się z twórcami i nagrodzenia podczas uroczystej gali tych, którzy na rzecz kultury działają. Po raz dziewiąty Starosta Ostrowski Paweł Rajski wręczył Laury Kultury-  nagrody przyznawane artystom, twórcom, animatorom działającym na terenie powiatu, na rzecz powiatu lub stąd się wywodzących.  

zdjecie

Laur Kultury 2019 Starosty Ostrowskiego otrzymali:

zdjecieRobert Matuszewski – konsekwentny w swoim działaniu, ale także odważnie poszukujący wciąż nowych form wyrazu dla reprezentowanego przez siebie gatunku. Wulkan pomysłów. Tworzył i od ponad dekady kieruje zespołem, który jest synonimem muzycznego smaku oraz marką samą w sobie. Lider Big Bandu Powiatu Ostrowskiego. Laur Kultury 2019 Starosty Ostrowskiego za wielką muzyczną wrażliwość, za konsekwencję w realizacji obranej drogi, która zaowocowała wysokim poziomem artystycznym.

zdjecie

Dorota Sandecka – Warszawianka z urodzenia, Ostrowianka z wyboru. Od wielu lat zajmuje się malarstwem i grafiką, projektowaniem graficznym oraz fotografią. Skromna i cierpliwa, aktywna i pracowita. Konsekwentnie poszukuje swoich twórczych spełnień, eksperymentując z wszelkimi technikami, podłożem i tworzywem. Laur Kultury 2019 Starosty Ostrowskiego za wyobraźnię i konsekwencję w artystycznym wyrażaniu emocji.

zdjecie

Szymon Wasielak – Doskonały rzeźbiarz i rysownik. Umiejętność obserwowania człowieka, także jego niedoskonałości, potrafi wykorzystać w swojej pracy. Jest bowiem twórcą jedynej w powiecie firmy portretowej. Jego autorstwa są m.in. tablice pamiątkowe na ostrowskim lapidarium, płaskorzeźba Józefa Piłsudskiego w ostrowskiej Alma Mater. Zaprojektował także pamiątkowy medal towarzyszący tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu oraz pamiątkowy medal 30-lecia odrodzenia polskiego samorządu. Dzieli się swoją wiedzą z najmłodszymi prowadząc od niedawna zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury. Laur Kultury 2019 Starosty Ostrowskiego za doskonały warsztat plastyczny, dosłowną umiejętność portretowania otaczającej nas rzeczywistości.

zdjecie

Bernard Szatkowski – od czterech kadencji prezes Chóru Męskiego Echo jednego z filarów ostrowskiej chóralistyki. Autorytet w środowisku, służący radą i wsparciem. Człowiek zaangażowany i poświęcający się pracy.  Jest nie tylko dobrym prezesem, ale może przede wszystkim doskonałym organizatorem życia chóru, a życie chóru to koncerty, próby, wyjazdy, festiwale, spotkania i wiele innych działań. Współpomysłodawca przeglądów Ogólnopolskich Chórów Męskich, które corocznie odbywają siew Ostrowie. Laur Kultury 2019 Starosty Ostrowskiego za muzyczny smak, za kilkadziesiąt lat działalności na rzecz ostrowskiej chóralistyki.

zdjecie

Gabrysia Grzyb – reprezentantka młodego pokolenia artystów, wokalistka studia Art. Musica działającego w Młodzieżowym Domu Kultury pod okiem Ewy Borowicz. Wielokrotnie reprezentowała Ostrów i Polskę na festiwalach zagranicznych m.in. w Gruzji, na Malcie, we Włoszech, Bułgarii, Grecji, Bośni i Hercegowinie, z których przywoziła prawdziwy worek nagród i wyróżnień. „Nie wierz mi, nie ufaj mi, bo z rąk ci się wywinę’’ – wykonaniem tej pięknej piosenki Anny Jantar sprawiła, że odwróciły się wszystkie fotele jurorów The Voice Kids, a ona przeszła do kolejnego etapu. Za talent, za wielką kulturę muzyczną, konsekwencję w rozwijaniu kariery i osiągane sukcesy.

zdjecie

Mirosław Nowacki – założyciel nieformalnej, młodzieżowej grupy kabaretowo-teatralnej „Spóźnione krokusy’’, reprezentant środowiska kulturalnego Biskupic Ołobocznych. To z tych doświadczeń występów scenicznych, ze skonsolidowania grupy artystów amatorów zrodziła się idea wystawiania Misterium Męki Pańskiej. Po przerwie pomysł wrócił w 2007 i wtedy Misterium wystawiono po raz pierwszy i od tego czasu nieprzerwanie. Od 2013 roku grupa sformalizowała się w Stowarzyszenie Kulturalne Teatr Misterium, a aktorzy amatorzy pod jego kierownictwem wystawiali nie tylko rzeczone ministerium, ale również kilka sztuk teatralnych. Laur Kultury 2019 Starosty Ostrowskiego za upór, za konsekwencję w działaniu i stworzenie w środowisku wiejskim amatorskiego ruchu teatralnego.

zdjecie

Sylwia Jakubek – wieloletnia popularyzatorka muzyki chopinowskiej, szczególnie zaangażowana w działalność Towarzystwa Chopinowskiego w Ostrowie za co wyróżniono ją najwyższym wyróżnieniem „Mecenas Kultu Chopinowskiego”.  Zaszczepia szeroko pojętą kulturę dzieciom i młodzieży i robi to wraz z grupą przyjaciół skutecznie od wielu lat. Laur Kultury Starosty Ostrowskiego 2019 za ponad pół wieku działalności na rzecz popularyzacji muzyki chopinowskiej, za edukację muzyczną najmłodszych pokoleń.

zdjecie

Grupa Baletowa GWIAZDA – zespół, który funkcjonuje w Ostrowie od 1996 roku. To szkoła tańca i szkoła życia. Życia w grupie, przestrzegania zasad i treningowego reżimu, któremu nie każdy może podołać. Formacja ma na swoim koncie liczne sukcesy w kraju i poza jego granicami: dwukrotne wicemistrzostwo świata w Dance World Cap 2006 w Portugalii, trzykrotne mistrzostwo i dwukrotne wicemistrzostwo świata Dance World Cap 2008 w Kanadzie, dorzucić można co roku osiągane kolejne sukcesy na wielu przeglądach.  Laur Kultury 2019 Starosty Ostrowskiego za profesjonalizm, za konsekwencję i osiągane tak liczne sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej .

zdjecie

Wacław Kieremkampt – autor, regionalista, miłośnik historii swojej Małej Ojczyzny. W 1993 roku powołał do życia Koło, a następnie Towarzystwo Miłośników Przygodzic. Od 1990 roku niemal przez dekadę wydawał lokalną gazetę „Wieści Gminne’’ i było to wówczas jedno z pierwszych pism lokalnych w Polsce. Prowadzi wnikliwe kwerendy biblioteczne i archiwalne. W swoich opracowaniach publikuje dokumenty źródłowe odnalezione w archiwach, by w oparciu o nie odtwarzać przeszłość naszego regionu. Jedna z jego publikacji to wydany w 2017 r. „Inwentarz akt miasta Ostrowa’’. Zawarty w nim indeks osób to bezcenne źródło poszukiwań dla genealogów. Dzięki jego pracy z archiwalnych zasobów mogą korzystać wszyscy miłośnicy historii.  Laur Kultury Starosty Ostrowskiego 2019 za niezwykłą skrupulatność, merytoryczność i pracowitość, za wkład w zachowanie historii regionalnej

zdjecie

Małgorzata Dąbrówka – malarka, artystka, od 2017 organizatorka cyklu wystaw „czwARTek’’ w Klubie Stara Przepompownia. To comiesięczne wydarzenia kulturalne o wymiarze krajowym i zagranicznym. Miejsce sprawia, że prezentowana sztuka traktowana jest jako element codziennego życia i łatwiej przemawia także do laików. Wcześniej przebywając nawet poza granicami Polski nie zapominała o rodzimym środowisku. W Hamburgu organizowała cykl wystaw promujących ostrowskich artystów, co dało możliwość wejścia na tamtejszy rynek sztuki.  Laur Kultury Starosty Ostrowskiego 2019 za wieloletnią aktywność na rzecz środowiska plastycznego Ostrowa, za umiejętność dzielenia się swoją pasją i dostrzegania potrzeby promocji na równi własnego jak i talentów innych twórców.  

zdjecie

Konrad „Mucha’’ Moszyński – artysta, projektant grafiki użytkowej, graficiarz z akademickim szlifem poznańskiej dawnej ASP. Na co dzień zajmuje się przede wszystkim kreowaniem wizerunku marek, projektowaniem logotypów, krojów pism, okładek płyt, opakowań, publikacji, wydawnictw, tekstyliów, szyldów, aranżowaniem wnętrz, oraz wszelkich innych form wizualnych, w tym teledysków i animacji. Dwukrotnie wyróżniony przez prestiżowy portal branży kreatywnej „Behance’’. Laureat wielu konkursów i wystaw m.in.: Ogólnopolskiej Wystawy Znaków Graficznych, Konkursu na najlepszą okładkę płytową. Nominowany do nagrody YACH FILM (26. Festiwal Polskich Wideoklipów) w kategorii Animacja za teledysk zespołu Big Cyc – Viva! Jedną z ostatnich swoich prac, ogromnym muralem poświęconym Krzysztofowi Komedzie Trzcińskiemu na ścianie kamienicy w Ostrowie, udowadnia, że dobrze czuje się także w tych zdecydowanie większych formach. Laur Kultury Starosty Ostrowskiego 2019Za stworzenie swojej rozpoznawalnej marki, za umiejętne połączenie sztuki z funkcją użytkową i odnoszone sukcesy.  

zdjecieIwona Pacholczyk – Instruktor choreograf zespołów „Gorzyczanie’’ i „Wiecznie młodzi’’ oraz zespołu ludowego „Ołobok’’. To zaangażowanie i emocjonalność przekazu sprawiają, że jej podopieczni odnoszą sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Tak było w tym roku z zespołem Gorzyczanie, który wystąpił z sukcesami na festiwalu w Niemczech. Podobnie było z dziećmi grupy baletowej „Fantazja’’ z MDK, które zajęły III miejsce na festiwalu we włoskim Rimini. Udowadnia także, że tańcem może się także bawić ta nieco starsza młodzież to zespół „Wiecznie młodzi’’. Laur Kultury 2019 Starosty Ostrowskiego za choreograficzną wyobraźnię, za upowszechnianie kultury muzycznej i tanecznej zarówno wśród dzieci jak i dorosłych.  

zdjecieKatarzyna Pawłowska – dyrektor Dom Kultury w Raszkowie, pomysłodawczyni Wielkopolskiego Konkursu Piosenki „Mikrofonik”, współorganizatorka wielu imprez kulturalnych, realizatorka projektu „Bliżej muzyki – bliżej świata”. Niesamowicie zaangażowana w swoją pracę skupia się na tworzeniu dobrych warunków do rozwoju animatorom, zespołom, sekcjom, a oni, które rewanżują się jej przywożeniem nagród i wyróżnień z konkursów w Polsce i poza granicami. Sama była m.in. instruktorką tańca nowoczesnego i hip-hopu oraz zajęć plastycznych. Laur Kultury 2019 Starosty Ostrowskiego za pracę organiczną na rzecz raszkowskiej kultury, za tworzenie od lat korzystnych warunków do rozwoju wielu sekcji i zespołów.  

Wyjątkową kategorią były Laury Kultury za całokształt. W tym roku Starosta Ostrowski postanowił uhonorować tą nagrodą dwie osoby.

Pierwszą z nich – w roku jubileuszu 50-lecia pracy sceniczno-artystycznej odebrał poeta, tekściarz, satyryk– Krzysztof Ogórkiewicz.

zdjecieRodowity ostrowianin, tworzący z potrzeby serca i chwili, obdarzony wspaniałym poczuciem humoru. Chociaż zawodowo nie był związany ze światem artystycznym, to na scenę ciągnęło go od dawna. Ważny przedział w jego życiu zajmuje kabaret, z którym objechał pół Polski. Należał m.in. do grupy kabaretowej tworzonej przez Mariana Grześczyka i Trachimowicza. Wspólnie z nimi pisał teksty zabawnych scenek, piosenek czy monologów. Odnowienie związków z kabaretową publicznością nastąpiło na początku 2004r. kiedy zasilił szeregi „Kabaretu Bez VAT.’’ Tworzył teksty piosenek i współpracował też z wieloma innymi artystami. Wciąż aktywny. Pisze satyryczne utwory, opowiada anegdoty, świetnie śpiewa, a mniej znany jest także z twórczości zupełnie na serio. I liryk z niego chyba niezły, o czym świadczą nagrody i wyróżnienia w Turniejach Jednego Wiersza czy Ogólnopolskim Konkursie im. Zbigniewa Herberta. Kiedyś napisał ,,Ja nie chcę ruszać z posad bryły świata, Ja nie chcę się piąć na cokoły, Ja od urodzenia do końca dni moich, Chcę być po prostu wesoły’’ i robi to konsekwentnie.

Prof. dr hab. Bohdan Cieślak to drugi nagrodzony za całokształt -  

zdjecieOstrowianin z urodzenia, wykładowca akademicki, profesor i kierownik Pracowni Architektury Widowiska na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego, autor projektów scenograficznych do spektakli teatru dramatycznego, teatru tańca, teatru animacji, teatru TV, widowisk i monodramów . W sumie było to ponad 30 realizacji dla scen w Poznaniu, Legnicy, Gorzowie, Szczecinie, Łodzi, Wrocławiu i w Warszawie. Wiele tych spektakli realizowano w ramach tradycyjnego pojęcia sceny ograniczonej wielkością budynku. Inne monumentalne, czy wręcz kosmiczne konstrukcje wypełniały przestrzeń pofabrycznych hal, historycznych zamków, opuszczonych centrów handlowych, czy plenery nad jeziorem Malta w Poznaniu. Bez względu na miejsce i wielkość realizacji każda nowo powstała sceniczna architektura początek brała w jego, chyba nieograniczonej, wyobraźni. Za udowodnienie, że pasja połączona z wyobraźnią potrafi przełamywać wszelkie bariery i prowadzi do realizacji rzeczy naprawdę wielkich Laur Kultury 2019 Starosty Ostrowskiego .

zdjecie

W prezencie dla nich oraz dla wszystkich gości odbył się koncert „W hołdzie Zbigniewowi Wodeckiemu'', który pięć lat temu śpiewał na gali Laurów Kultury. Odszedł nagle, zostawiając jednak piękne wspomnienia i jeszcze piękniejszą muzykę. Projekt wymyślony przez Roberta Matuszewskiego z udziałem Big Bandu Powiatu Ostrowskiego wraz z zaproszonymi gośćmi specjalnymi: Ewą Uryga i Januszem Szromem. To z pewnością było inne jazowe spojrzenie na twórczość mistrza w aranżacjach Wojciecha Fortuny. Uroczystość odbyła się 25 października w Ostrowskim Centrum Kultury, prowadził je Janusz Grzesiak Dyrektor Biura Promocji i Relacji Społecznych Starostwa Powiatowego .

 

foto: Zuzanna Jerzyk, Łukasz Bartczak.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 523