OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Operacja Bielecki
31 października 2019 roku

Operacja Bielecki

Adam Bielecki jeden z najlepszych polskich himalaistów wraca do pełni zdrowia dzięki zastosowanej na ostrowskiej ortopedii metodzie zespolenia gwoździem śródszpikowym złamania kości piętowej. Ten znany sportowiec operację przeszedł kilka miesięcy wcześniej. Niedawno pojawił się w ostrowskim szpitalu na wizycie kontrolnej już o własnych siłach, bez kul, za to z uśmiechem na twarzy.

 ‘’Utrzymywaliśmy w tajemnicy fakt, iż jeden z najlepszych polskich himalaistów miał tak skomplikowane złamanie kości piętowej, a jego dalsza kariera była poważnie zagrożona. Spośród wielu metod leczenia rozważanych w różnych placówkach w kraju i za granicą wybrał właśnie nasz oddział i zaproponowany przez nas małoinwazyjny sposób operacji. Jest nam miło, że obdarzył nas swoim zaufaniem, a my go nie zawiedliśmy’’ – powiedział dr Mirosław Falis.

zdjecie

Z bardzo dobrego rezultatu operacji sprzed dwóch miesięcy cieszył  się sam zainteresowany oraz lekarz operujący dr Krystian Pyszel i kierownik oddziału dr n. med. Mirosław Falis wraz ze wszystkimi lekarzami pracującymi w oddziale. Wyrazy podziękowania pacjent przekazał lekarzom anestezjologom, którzy poprowadzili znieczulenie oraz personelowi bloku operacyjnego. Słowa wdzięczności skierował do zespołu pielęgniarskiego oddziału ortopedii. W tamtym trudnym dla niego okresie, po urazie obydwu nóg mógł liczyć na życzliwą i fachową  pomoc .

- ‘’Za zgodą Adama Bieleckiego chcieliśmy podzielić się  wspólnym sukcesem zespołu leczącego i pacjenta. Z dużą dozą pewności możemy powiedzieć, że ciężkie złamanie pięty zagoiło się prawidłowo i nie zatrzyma ono rozwoju dalszej kariery sportowej naszego himalaisty. Natomiast jako ortopedzi podziwialiśmy upór, konsekwencję i pracowitość jaką wykazywał pacjent podczas całego procesu rehabilitacji. Wspólnie zapracowaliśmy na końcowy sukces’’ – powiedział dr Krystian Pyszel.

zdjecie

Ostrowski oddział ortopedyczny jako pierwszy w Polsce wprowadził  metodę zespolenia śródszpikowego złamań kości piętowej w naszym kraju. Obecnie cały czas aktywnie współpracuje z ortopedami z USA, Niemiec i Francji nad dalszym jej rozwojem. W ciągu 7 lat zoperowano w ostrowskim szpitalu 250 chorych z ciężkimi złamaniami kości piętowej.

- ‘’Swoim doświadczeniem dzielimy się z kolegami z kraju i z zagranicy. Od 2017 roku jesteśmy oficjalnie europejskim centrum rozwoju tej metody i dwukrotnie w ciągu roku organizujemy kursy. Wyniki operowanych przez nas chorych opublikowaliśmy w dwóch czasopismach krajowych i w jednym zagranicznym. Oczekujemy również na decyzję organu patentowego potwierdzającego nasz oryginalny wkład w dalszy rozwój tej nowoczesnej metody’’ – powiedział dr M. Falis.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 405