OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Finał Mistrzostw Powiatu Ostrowskiego w piłce ręcznej
6 listopada 2019 roku

Finał Mistrzostw Powiatu Ostrowskiego w piłce ręcznej

W dniu 4 listopada w hali sportowej Zespołu Szkół Transportowo - Elektrycznych, tradycyjnie swoje rozgrywki kończyli piłkarze ręczni, uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu ostrowskiego.

Organizatorem zawodów był ostrowski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy, który realizując to zadanie ściśle współpracował z Zespołem Szkół Transportowo - Elektrycznych.

zdjecie

Na starcie turnieju pojawiło się siedem szkolnych reprezentacji z terenu powiatu ostrowskiego. Taka liczba startujących spowodowała, że Mistrzostwa rozgrywano w dwóch grupach eliminacyjnych. Tak przeprowadzone eliminacje wyłoniły cztery zespoły, które spotkały się w finale. Bezkonkurencyjni okazali się w całych rozgrywkach zawodnicy Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych, którzy wygrali wszystkie swoje mecze, a w finale pokonali Zespół Szkół Technicznych 17: 10. Mecz o brąz dostarczył licznie zgromadzonej widowni wiele emocji. Ostatecznie trzecie miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych, pokonując Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU z Przygodzic 15 : 12. Przed zespołem ZST-E CKU rywalizacja rejonowa. Liczymy na dalsze sukcesy i na to, że uzyskamy od SZS „Wielkopolska” prawo organizacji dalszych zmagań sportowych.

Odwiedzin: 119