OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Tercet laureatów w Krajowym Konkursie Wiedzy Olimpijskiej „100...
8 listopada 2019 roku

Tercet laureatów w Krajowym Konkursie Wiedzy Olimpijskiej „100 lat Polskiego Komitetu Olimpijskiego 1919–2019”

Do rozgrywki finałowej awans wywalczyła m.in. dwójka uczniów ZSB-E w Ostrowie Wielkopolskim: Artur Muślewski (klasa ET4), Michał Wegrzyn (B1bp) – obaj kategoria szkół ponadpodstawowych i ich nauczyciel Jarosław Maląg – kategoria open. Startujący w zawodach finałowych najpierw w ciągu 15 minut musieli uporać się z testem pisemnym złożonym z 20 pytań z trzema odpowiedziami zamkniętymi. Na jego podstawie wyłoniono szóstkę uczestników części ustnej.

zdjecie

Z testem dobrze poradzili sobie Artur Muślewski i Michał Węgrzyn zdobywając odpowiednio 14 i 13 punktów. Co dało im pierwsze i trzecie miejsce. W części ustnej reprezentanci ZSB-E spisali się jednak słabiej. Zwłaszcza zawiódł pierwszy z nich. Ostatecznie Muślewski spadł na drugą lokatę, a Węgrzyn utrzymał trzecią (obaj po 16 pkt.). W kategorii open z czwartego miejsca do finału ustnego z 13 punktami awans wywalczył też Jarosław Maląg. W końcowym rozrachunku z bilansem 17 pkt. uplasował się na piątym miejscu. Pytania dotyczyły m.in. szczegółowych wyników sportowców w poszczególnych dyscyplinach, życiorysów olimpijczyków i ich rozpoznania na podstawie odsłoniętego fragmentu fotografii, polskiego ruchu olimpijskiego.
Najlepszych sześciu w każdej z kategorii nagrodzono pucharami i bardzo atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Ostrowianie otrzymali m.in. markowy tablet i głośnik oraz wartościowe radio. Warto także nadmienić, że zdobycze punktowe Maląga i Muślewskiego przyczyniły się po części do sklasyfikowania województwa wielkopolskiego na drugiej pozycji w zestawieniu drużynowym zaledwie 2 punkty za województwem zachodniopomorskim.

zdjecie

– Był to już trzeci start reprezentantów ostrowskiego ZSB-E w białostockich zmaganiach olimpijskich. Po raz trzeci też przedstawiciele naszej szkoły znaleźli w gronie laureatów, ale po raz pierwszy było ich aż trzech. - podsumował Jarosław Maląg.

Wypada odnotować, że zmagania obserwowali uważnie minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski i czterej medaliści olimpijscy: Wojciech Fortuna (złoto w skokach narciarskich w 1972 r. w Sapporo), Piotr Markiewicz (brąz w kajakarstwie w 1996 r. w Atlancie), Mieczysław Nowicki (srebro i brąz w kolarstwie w 1976 r. w Montrealu), Marian Sypniewski (brąz w 1980 r w Moskwie i w 1992 r. w Barcelonie w szermierczym florecie).

Impreza została przeprowadzona w poniedziałek, 4 listopada 2019 r. najpierw w I Liceum Ogólnokształcącym (test pisemny), a następnie w budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku (etap ustny).

Odwiedzin: 127