OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Przedszkolaki zainteresowane budownictwem
8 listopada 2019 roku

Przedszkolaki zainteresowane budownictwem

Grupa dzieci z Przedszkola Publicznego nr 9 wzięła udział w warsztatach na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego. W pracach murarskich pomagały przedszkolakom uczennice Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych.

Spotkania z przedszkolakami organizowane są w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych od dłuższego czasu, a na terenie CKP drugi rok z rzędu. Podczas warsztatów, które miały miejsce w czwartek, 7 listopada 2019r. dzieci mogły zobaczyć na czym praca budowlańca. Instrukcji krok po kroku udzielały uczennice ZSBE.

* dsc_0045.jpg

- „Z jednej strony maluchy rozwijają swoje zainteresowania, z drugiej strony młodzież czyli uczniowie naszej szkoły, aktywnie biorą udział w tych projektach podnosząc swoje kompetencje. Zadaniem młodzieży jest przedstawić swój przyszły zawód w formie jednego prostego zadania, które wspólnie z maluchami wykonują” – wyjaśnia dyrektor ZSB-E, Honorata Sachowska – Barańczak.

Podczas zajęć w CKP pojawił się Starosta Ostrowski Paweł Rajski, który nagrodził wielkie zaangażowanie przedszkolaków powiatowymi upominkami.

* dsc_0002.jpg

Warto dodać, że w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych organizowane są również spotkania przedszkolaków z uczniami kierunku architektura krajobrazu, podczas których wykonują drobne ozdoby (w grudniu będą to ozdoby bożonarodzeniowe). Natomiast 25 listopada 2019r. odbędzie się w szkole „Dzień Kolejarza” również z udziałem dzieci.

Inicjatorami tych spotkań są nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Odwiedzin: 153