OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Owsiak w ogrodzie zmysłów
13 listopada 2019 roku

Owsiak w ogrodzie zmysłów

Symbolicznego otwarcia „ogrodu zmysłów’’ dokonał We wtorek 12 listopada Jurek Owsiak, którego WOŚP wraz z powiatem ostrowskim sfinansowała znaczną część kosztów tej inwestycji.  

zdjecie

Wyjątkowy „ogród zmysłów’’, w którym dzieci niepełnosprawne mogą poznawać, różne faktury, kształty i dźwięki, ale także doskonale się bawić i miło spędzać czas działa od czerwca w Zespole Szkół Specjalnych.

J. Owsiak wspólnie ze Starostą Pawłem Rajskim, Przewodniczącą Rady Rodziców oraz dziećmi wypuszczeniem kolorowych balonów symbolicznie otwarł ogród.

zdjecie

Dzięki pomocy Fundacji Jurka Owsiaka Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w naturalne otoczenie placówki wkomponowano elementy oddziałujące na wszystkie zmysły, a przez to mające pozytywny wpływ na rozwój sfer poznawczych niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków Szkoły. W ten sposób powstał niepowtarzalny “Ogród zmysłów”, miejsce, w którym obok roślin zorganizowano urządzenia wydające dźwięki (szum wody, uderzenia kropli o kamienie) i wykorzystujące bodźce pozawzrokowe w dużo większym stopniu niż w każdym innym ogrodzie, a także udogodnienia dla osób z trudnościami w poruszaniu się (odpowiednio szerokie i utwardzone ścieżki, rabaty na podwyższeniach). Dzieci i młodzież  uczą się świadomie i spokojnie odbierać otaczający świat, a nie wszyscy są obdarzeni prawidłowo funkcjonującymi zmysłami.

zdjecie

zdjecie

Powiat Ostrowski sfinansował m.in. przygotowanie terenu oraz wykonanie ogrodzenia.

J. Owsiak po raz pierwszy odwiedził szkołę w 2017 roku przy okazji pobytu w ostrowskim szpitalu. Była to forma osobistego podziękowania tej społeczności za to, że jako pierwsi w kraju organizują własny sztab WOŚP i co roku zbierają pieniądze. Wówczas szkoła była wielkim placem budowy. Powstawała wtedy nowa część wraz z salą gimnastyczną. Wtedy także padły pierwsze deklaracje pomocy.

zdjecie

Podczas obecnej wizyty był czas na zwiedzenie obiektu, pamiątkowe zdjęcia i podziękowania za wsparcie.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 188