OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Srebrny jubileusz IV LO
2 grudnia 2019 roku

Srebrny jubileusz IV LO

Za nami wielkie święto – 25-lecie istnienia IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Uroczystość z tej okazji odbyła się w piątek, 29 listopada 2019 r. i miała bardzo podniosły charakter. Dla wielu była to sentymentalna podróż, która uruchomiła wspomnienia, wywołała wzruszenie, ale i też nastroiła do refleksji oraz snucia planów na przyszłość. – IV LO to szkoła z sercem i duszą – podkreślali goście.

* dsc_0730.jpg


Obchody rozpoczęła uroczysta msza św. koncelebrowana, której przewodniczył ks. Prałat dr Witold Szala. Oprawę liturgiczną zapewnili uczniowie i nauczyciele szkoły, a o muzyczną stronę zadbał chór pod dyrekcją Magdaleny Zając.

* IMG_5812

Po mszy wszyscy udali się do szkoły, by zwiedzić jej mury, powspominać, dostrzec zmiany, a tych w ostatnim czasie było naprawdę wiele. Szkoła ma za sobą liczne remonty – zmienił się wystrój sal lekcyjnych, wzbogaciło wyposażenie pracowni, wypiękniały korytarze. Największy zachwyt wzbudziła jednak szkolna biblioteka i czytelnia, która po gruntownej modernizacji została zaaranżowana jako nowoczesna przestrzeń do czytania, ale i relaksu. Goście odwiedzali poszczególne sale lekcyjne, a miejscem docelowym był Zakątek, w którym trwało show w wykonaniu uczniów. Kilkadziesiąt osób zaprezentowało swoje talenty wokalne, muzyczne, aktorskie, taneczne i kabaretowe. Młodzieńcza energia i pasja udzieliła się wszystkim, a chętnych do oklaskiwania młodzieży przygotowanej pod kierunkiem Patrycji Nowickiej nie brakowało.

* dsc_0746.jpg

Ostatnim, finałowym, punktem programu obchodów była gala jubileuszowa w sali widowiskowej Ostrowskiego Centrum Kultury prowadzona przez wicedyrektor szkoły Ewę Nowak oraz ucznia klasy II A, Jana Gorzelanego. Swoją obecnością zaszczycili liczni goście: posłowie na Sejm RP: Andrzej Grzyb, Jarosław Urbaniak, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Marzena Wodzińska, starosta ostrowski Paweł Rajski, radni Powiatu Ostrowskiego,  w imieniu senator Ewy Mateckiej – Krystyna Sikora, w imieniu wojewody wielkopolskiego,  Łukasza Mikołajczyka – Anna Zarębska, wiceprezydent miasta Sebastian Górski, ks. Prałat Witold Szala, sekretarz miasta Andrzej Baraniak, skarbnik powiatu ostrowskiego Donata Kupczyk, wizytator Kuratorium Oświaty Delegatury w Kaliszu Jolanta Stasiak-Dróżdż, dziekan Społecznej Akademii Nauk Tadeusz Sarnowski, dyrektor Wydziału Edukacji Rafał Luciński, dyrektor Biura Promocji i Relacji Społecznych Starostwa Powiatowego Janusz Grzesiak.

* dsc_0846.jpg

Wśród gości nie zabrakło także dyrektorów szkół i placówek oświatowych miasta i powiatu ostrowskiego, zarządu Koła Towarzystwa im. F. Chopina w Ostrowie z Andrzejem Leraczykiem na czele, prezesa Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane Beaty Kołodziej, byłych dyrektorów i wicedyrektorów IV LO, byłych pracowników i emerytów, absolwentów oraz grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi, rady rodziców i - rzecz jasna - uczniów.

- Misją IV LO od czasów jego powstania pozostaje stwarzanie atmosfery wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania, ukierunkowanie na naukę, pracę, ale także zabawę, radość, humor. Cała społeczność IV LO z dumą, satysfakcją i dalszymi marzeniami patrzy w przyszłość – powiedziała dyrektor IV LO Małgorzata Jędroch.

Tradycją szkoły stały się wyróżnienia przyznawane osobom, które w szczególny sposób rozsławiły dobre imię liceum. Honorowe Fryderyki trafiły do: Ewy Natoniewskiej – wieloletniej nauczycielski języka polskiego, Karoliny Halczuk – nauczycielki j. angielskiego, Józefa Kozana – byłego dyrektora IV LO oraz do Rady Powiatu Ostrowskiego.

* dsc_0790.jpg

Statuetki wręczyli:  Jan Welsandt – przewodniczący Kapituły Tytularnej oraz członkowie kapituły:  Ewa Nowak i  Jacek Bieniek.

* dsc_0810.jpgTo nie jedyne wyróżnienia wręczone tego wieczoru. „Przyjaciel IV LO’’ – dyplomy z takim honorowym tytułem trafiły do:  Reinholda Steurera, Aleksandry Steurer,  dra inż. Tadeusza Sarnowskiego,  dra hab. Krzysztofa Stroińskiego,  prof. dra hab. Inż. Rafała Walczaka,  dra inż. Adama Szyszki,  Łukasza Mikołajczyka,  Łukasza Malika,  Macieja Kędzierskiego, Janusza Grzesiaka, Tomasza Pilarskiego, Romana Pułkownika,  Macieja Szkudlarza,  Przemysława Krawętkowskiego,  Pawła Orleańskiego,  Iwony Trzcińskiej,  Zbigniewa Tomickiego, Telewizji Pro Art.

* dsc_0877.jpg

W tym wyjątkowym dniu szkoła także odebrała zaszczytny laur: najwyższe wyróżnienie ruchu Chopinowskiego w Polsce – tytuł Mecenasa Kultu Chopinowskiego. W imieniu władz krajowych ręczyli go Andrzej Leraczyk, Sylwia Jakubek i Iwona Szymoniak z ostrowskiego Koła. Tytuł ten nadany został przez Zarząd Towarzystwa im Fryderyka Chopina w Warszawie.

* dsc_0938.jpg

Artystycznym podarunkiem dla wszystkich gości był koncert w wykonaniu byłych i obecnych uczniów szkoły oraz osób zaprzyjaźnionych. Program słowno-muzyczny, którego prowadzeniem zajęli się Magdalena Muszyńska i Nikodem Rubelek, przygotowała nauczycielka języka polskiego,  Agnieszka Dukowicz-Kujawa, którą wspomagali Barbara Gajda i Wojciech Kałuża. Występom towarzyszyły wizualizacje – reprodukcje prac plastycznych uczniów – przygotowane przez Agnieszkę Lisiak „Skórkę’’.

* dsc_0794.jpg

Autorami prezentacji multimedialnej byli:  Daria Szalińska i  Krzysztof Stec. Koncert okazał się wyjątkową ucztą dla duszy.  Patrząc na entuzjazm wykonawców i biorąc do serca wszystkie krzepiące słowa gości, szkoła może śmiało patrzeć w przyszłość, oczekując kolejnych udanych jubileuszy.

 

 

 

fot. Zuzanna Jerzyk

Odwiedzin: 348