OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Centrum wzbudza zainteresowanie
3 grudnia 2019 roku

Centrum wzbudza zainteresowanie

Nie zmienia się zainteresowanie Centrum Kształcenia Zawodowego (do niedawna jeszcze Centrum kształcenia Praktycznego). W ciągu ostatniego roku z możliwości nauki, z możliwości podnoszenia kwalifikacji, na dodatkowych kursach i z innych ofert, które daje Centrum skorzystało około półtora tysiąca młodych ludzi.


W dniu 28 listopada Centrum Kształcenia Zawodowego zwiedziło pięćdziesiąt osób zajmujących się zawodowo praktyczną nauką zawodu, a reprezentujących 38 placówek OHP z całego kraju. Wizytę zorganizował Krystian Piasecki – dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie, a powitali Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Marek Wojtasz dyrektor Zespołu Szkół Transportowo Elektrycznych oraz Sławomir Olszewski dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego. Zwiedzający byli pod wrażeniem estetyki budynków oraz nowoczesnego wyposażenia pracowni zawodowych.

zdjecie

Tym, co szczególnie przykuło uwagę gości była liczna grupa uczennic odbywających zajęcia murarskie w pracowni budowlano – instalacyjnej. W sumie ze szkolnych zajęć zawodowych w CKZ korzysta obecnie około pięć pięćdziesiąt dziewcząt uczących się w trzech zespołach szkół zawodowych. Równie wiele kursantek odbywa zajęcia pozalekcyjne z zakresu operowania wózkiem widłowym i minikoparką.
 zdjecie

Nowoczesna baza i wyposażenie decydują, że CKZ spełnia swoje zdania edukacyjne. Niedawno na życzenie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego sprawdzono oficjalnie wskaźniki rezultatu programu rozbudowy prowadzącej do uruchomienia Centrum Kształcenia Praktycznego. Policzono ile użytkowników tej instytucji, odbyło planowe szkolne zajęcia zawodowe oraz zajęcia pozalekcyjne (kursy i szkolenia zawodowe) w okresie od listopada do listopada 2018 do listopada 2019. Okazało się, że z dwudziestu funkcjonujących obecnie w tym miejscu pracowni edukacyjnych skorzystało 1486 osób - uczniów trzech szkół: Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych.

zdjecie

Zatem osiągnięto planowany efekt. CKZ spełnia także ważną rolę w preorientacji zawodowej. Miejsce to odwiedzają licznie uczniowie szkół podstawowych mający w przyszłości podjąć decyzję co do przyszłej edukacji i wyboru zawodu, a także przedszkolaki.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 254