OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Na nowych drogach bezpieczniej
5 grudnia 2019 roku

Na nowych drogach bezpieczniej

Około 20 mln zł wyniosą tegoroczne wydatki na budowę i remonty dróg powiatowych. Korzystna aura sprzyja drogowcom, którzy kończą ostatnie zaplanowane na ten rok prace.

W ostatnich dnia oficjalne oddano do użytku wyremontowany odcinek drogi w Tarchałach Wielkich w Gminie Odolanów.

- ‘’Na ten remont czekaliśmy wiele lat, bo ostatni asfalt był tu położony w latach 80-tych i od tej pory wykonywano jedynie doraźne remonty. Cieszymy się bardzo, bo z jednej strony w drodze były duże dziury, ale jeszcze większym problemem był brak odwodnienia. Po każdym deszczu robiły się ogromne kałuże. Problem zniknął gdy pojawiło się odwodnienie. Teraz jesteśmy wszyscy zadowoleni - powiedziała Elżbieta Tomczak sołtys Tarchał.

zdjecie

W Tarchałach wyremontowano ponad kilometr drogi. Powstała nie tylko nowa nawierzchnia, ale także infrastruktura towarzysząca.

zdjecie

- ‘’Jest to droga powiatowa, ale o znaczeniu regionalnym. Łączy drogę powiatową z wojewódzką i jest alternatywnym połączeniem do Odolanowa. Rzeczywiście, kiedy powstał chodnik woda nie miała gdzie spływać. Robiły się kałuże, a piesi byli oblewani wodą przez samochody. Rozwiązanie tego problemu było więc koniecznością. Teraz wraz z remontem drogi powstała kanalizacja deszczowa’’ – powiedział Grzegorz Finke, podkreślając także, że wsparcia rzeczowego przy tej inwestycji udzielił także Burmistrz Gminy i Miasto Odolanów.

zdjecie

Starosta Ostrowski podkreślił, że droga znacznie poprawia bezpieczeństwo dzieci, które tędy chodzą do szkoły i przedszkola. -‘’Chociażby tylko z tego powodu były to dobrze wydatkowane powiatowe pieniądze’’ – powiedział Paweł Rajski.

zdjecie

To nie jedyna inwestycja drogowa realizowana na terenie Gminy Odolanów. Jedną z największych była budowa I odcinka drogi Kaczory – Baby. –‘’Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych z funduszu modernizacji dróg samorządowych, środkom z naszego budżetu i wsparciu gminy powstał nowy 2,5 km odcinek drogi wraz ze ścieżką rowerową.  Mieszkańcy coraz częściej oczekują właśnie budowy dróg rowerowych’’– powiedział Starosta ostrowski.

Przed powiatem drugi etap modernizacji tej drogi na odcinku od Bab do Wierzbna.  

– ‘’Cieszy nas fakt, że także na to zadanie udało się nam pozyskać dofinansowanie z rządowych funduszy przeznaczonych na modernizację dróg. W tym przypadku wynosi ono aż 3,2 mln zł. Z naszego budżetu dokładamy 1,2 mln zł. W sumie będzie to inwestycja za 4,5 mln zł, a za te pieniądze powstanie 3,5 km nowej nawierzchni drogi oraz ścieżka rowerowa i chodnik’’ – powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

zdjecie

Nowa ścieżka rowerowa powstaje także na odcinku od granicy Ostrowa do Gorzyc Wielkich. Inwestycja ta w połączeniu z już istniejącymi ścieżkami przy drogach tworzy około 10 km pętlę ścieżek co powinno zadowolić cyklistów.

zdjecie

– ‘’Na to zadanie w naszym budżecie mieliśmy kwotę 800 tys. zł. Wystąpiliśmy do wojewody o dofinasowanie i otrzymaliśmy ok. 1,1 mln zł. Dzięki temu możemy zrobić całość zadania, aż do granicy Topoli Małej i Ostrowa. Jestem pewien, że jest to ścieżka, która cieszyć się będzie popularnością, bo właśnie tędy wiele osób dojeżdża do pracy czy szkół’’ – powiedział R. Pacholczyk.

Długo wyczekiwaną inwestycją była z kolei budowa inteligentnego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej przy szkole w Radłowie. To jedna z dróg powiatowych o największym obciążeniu ruchu.   

zdjecie

– ‘’W przeszłości było tu wiele przykrych sytuacji włącznie z wypadkami śmiertelnymi z udziałem dzieci. Budowa sygnalizacji świetlnej i przejścia była dla nas bardzo ważna. Najbliższe przejście znajdowało się 200 m stąd’’ – powiedziała Iwona Pasternak.

Wicestarosta Roman Pacholczyk przyznaje, że wnioski w sprawie montażu oświetlenia składały zarówno Rada Rodziców, jak i samorząd wiejski Radłowa. Całe zadanie kosztowało ok. 340 tys. zł. Z tego 238 tys. pochodziło z budżetu powiatu, a kwotą 100 tys. dofinansował je Burmistrz Gminy i Miasta Raszków. Dzięki tej współpracy powstało nie tylko nowe przejście, ale także zatoczka autobusowa, fragment chodnika oraz odwodnienie.

zdjecie

- ‘’Jako powiat wydajemy miliony na budowę i remonty dróg. W tym kontekście to zadanie nie jest bardzo duże, bo kosztujące ok. 300 tys. zł. Ma ono jednak dla mnie, dla tych dzieci i ich rodziców znaczenie milionowe, bo właśnie podnosi bezpieczeństwo ich dzieci’’ – powiedział Starosta P. Rajski.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 356