OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Polski Złoty ma sto lat
11 grudnia 2019 roku

Polski Złoty ma sto lat

Pod patronatem i przy finansowym wsparciu Narodowego Banku Polskiego w okresie od grudnia 2019 do marca 2020 w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim realizowany będzie projekt edukacyjny POLSKI ZŁOTY MA STO LAT, w ramach którego odbywać się będą spotkania eksperckie, konkursy, warsztaty i wycieczki.

* 20191206_114817_resized.jpg

Projekt przede wszystkim skierowany jest do uczniów klas matematycznych III LO i realizowany będzie przez nauczycielkę matematyki mgr Iwonę Wendt, która w sierpniu 2019 przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez NBP, w związku z obchodami 100-lecia tej instytucji. Projekt znalazł się wśród 100 nagrodzonych, nadesłanych do NBP z całej Polski.

* 20191206_114638_resized.jpg
W piątek 06.12.2019r. w auli III LO odbyła się  inauguracja i pierwsze spotkanie eksperckie z  Jerzym Sówką-Prezesem Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Ostrowie Wielkopolskim.
 - Nasz prelegent w niezwykle ciekawy sposób przybliżył uczniom historię pieniądza. Dzięki przygotowanej mini wystawie zobaczyliśmy jak na przestrzeni lat zmieniała się polska złotówka. Mieliśmy też niepowtarzalną okazję potrzymania w dłoniach autentycznej monety z IV w.p.n.e.- powiedziała Iwona Wendt Wicedyrektor III LO.

Odwiedzin: 160