OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
III Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Nauczycieli...
11 grudnia 2019 roku

III Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Nauczycieli „Belferiada” 2019

6 grudnia w Młodzieżowym Domu Kultury odbył się już po raz trzeci Przegląd Twórczości Artystycznej Nauczycieli „Belferiada” 2019.

W ubiegłych latach „Belferiada” skierowana była do nauczycieli obdarzonych talentem wokalnym i plastycznym. W tym roku poszerzyła swoją formułę zapraszając również tych, którzy realizują swoje pasje w różnych formach tańca.

zdjecie

W Przeglądzie wzięło udział 8 wokalistów, 7 plastyków i 9 tancerzy. Inicjatorka Przeglądu, dyrektor Anna Drobniewska, powitała uroczyście wszystkich zaproszonych w Galerii Twórczości Dzieci i Młodzieży „Pędzelek”, gdzie przygotowano wernisaż prac konkursowych oraz prac nauczycieli MDK. Wystawa zadziwiła bogactwem form. Znalazły się na niej obrazy olejne, akwarele, rysunek tradycyjny i niekonwencjonalny – wypalany, fotografia, ceramika i rękodzieło (patchwork). Druga część Przeglądu odbyła się na sali widowiskowej MDK, gdzie mogliśmy oglądać zmagania wokalne i taneczne. Po wystąpieniu wszystkich uczestników Przeglądu usłyszeliśmy przygotowany specjalnie na tę okazję program muzyczny nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury.

zdjecie

Młodzieżowe jury w składzie: Gabriela Grzyb, Jakub Jeziorek, Justyna Zwiernik, Magdalena Szczap, Marta Sufryd i Anna Michalak przyznało Grand Prix w trzech kategoriach. Statuetka dla najlepszego wokalisty powędrowała do Anity Śledzińskiej ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Przygodzicach.

zdjecie

Wśród plastyków zwyciężyła ceramika Pauliny Dobrzyńskiej, a za najlepszych tancerzy uznano zespół tańca ludowego „Głogowianie” reprezentujący Szkołę Podstawową im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie.

Odwiedzin: 204