OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
VII Igrzyska Wiedzy i Umiejętności w III Liceum...
18 grudnia 2019 roku

VII Igrzyska Wiedzy i Umiejętności w III Liceum Ogólnokształcącym

13 grudnia 2019 roku po raz kolejny w III Liceum Ogólnokształcącym odbyły się Igrzyska Wiedzy i Umiejętności, które zorganizowane zostały pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Ostrowskiego Pawła Rajskiego.

zdjecie

Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało 19 szkół podstawowych z terenu Ostrowa Wielkopolskiego oraz powiatu ostrowskiego. W różnorodnych zmaganiach wzięło udział 118 uczniów, którzy sprawdzali swe umiejętności w konkursach językowych (język angielski i niemiecki), matematycznych, chemicznych, historycznych, geograficznych, a także związanych z edukacją prawną. A że piękno duszy wiąże się z pięknem ciała, nie zabrakło także zmagań z zakresu wychowania fizycznego i uczestnicy mogli sprawdzić się w zawodach pływackich na szkolnej pływalni Wodny Raj.

zdjecie

Kiedy uczniowie wytężali wszystkie swoje siły w konkursach wiedzowych, ich opiekunowie uczestniczyli w warsztatach przygotowanych przez panią Barbarę Niemand na temat: „Doradztwo zawodowe - zawracanie głowy czy konieczność w szkole?”.

Wszystkie nagrody, medale i puchary wręczała Dyrektor Maria Tomalak, a rozstrzygnięcie uczniowskich zmagań nastąpiło po krótkiej części artystycznej, w której uczennice III Liceum Ogólnokształcącego zaśpiewały polskie szlagiery.

Koordynatorem wszelkich działań była niezawodna pani Małgorzata Wawrzyniak-Pastuszak.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 231