OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Najnowocześniejsza w kraju
19 grudnia 2019 roku

Najnowocześniejsza w kraju

Bez tego miejsca nie jest możliwy rozwój oddziałów szpitala, ani przeprowadzanie żadnych zabiegów i operacji. Tym ważniejsze, że w ostrowskim szpitalu powstaje centralna sterylizatornia. Jak przekonują przedstawiciele wykonawcy, to będzie obiekt należący do czołówki tego typu obiektów w Polsce.

Nowa centralna sterylizatornia powstaje na parterze nowo wybudowanego skrzydła szpitala. Zamiast dotychczasowej ciasnoty pracownicy będą mieli do dyspozycji kilkaset metrów kwadratowych powierzchni wyposażonych w nowoczesne urządzenia.

zdjecie

- ‘’Już na etapie projektowania i budowy nowego skrzydła zaplanowaliśmy, że w przypadku pozyskania środków finansowych będziemy budować centralną sterylizatornię. I to już staje się faktem. Prace są  realizowane, a wcześniej przygotowaliśmy montaż finansowy, który pozwolił budowę rozpocząć. Jest to znaczny wysiłek finansowy, bo całe zadanie kosztuje ponad 5 mln złotych.’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Montaż finansowy przygotowany na potrzeby tej inwestycji obejmuje zaangażowanie środków z trzech źródeł.

– ‘’Staraliśmy się o dotację z puli premiera i udało się nam na ten cel pozyskać kwotę 1,2 mln zł. To są znaczące środki, które pozwoliły nam rozpocząć przygotowania. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania tych środków’’ – powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.  

zdjecie

Z budżetu powiatu przeznaczy na ten cel 1,5 mln, a pozostałe środki to kredyt inwestycyjny, który na ten cel zaciągnął szpital.

- ‘’Nowa sterylizacja pozostanie w podziemiu, ale będzie to już zupełnie inny poziom, inna jakość. Wspólnie ze starostwem remontujemy i rozbudowujemy szpital. Jednak nie tylko same oddziały stanowią o jakości i świadczeniu usług w szpitalu. Postawiliśmy na rozwój oddziałów zabiegowych, ostatnim jest oddział okulistyki. To wszystko wymaga za sobą sprawnej sterylizacji’’ – powiedział Dariusz Bierła.

zdjecie

Za inwestycją przemawiały nie tylko potrzeba rozwijających się oddziałów, ale fakt, że warunki pracy na steryzliacji nie zmieniły się od kilkudziesięciu lat.

- ‘’Będzie więcej urządzeń i wreszcie warunki odpowiadające wszelkim rozporządzeniem ministra zdrowia’’ - powiedział Rafał Wielebski szef sterylizatorni w ostrowskim szpitalu. –‘’Minimalny czas potrzeby na to, aby urządzenie skażone mogło być ponownie użyte to ok. 5 godzin. Dziennie przygotowujemy ok. 20 wsadów sterylizacyjnych. Laikowi niewiele to mówi, ale to bardzo duża objętościowo ilość narzędzi’’.

zdjecie

Głównym wykonawcą inwestycji jest firma Informer Med. Specjalizująca się tego typu inwestycjach i przeknują, że rozwiązania w Ostrowie będą naprawdę z najwyższej półki. Będą nie tylko nowoczesne urządzenia, ale także system komputerowy monitorujący obieg tych narzędzi, etapy wykonywania czynności. W efekcie ma to dać 100 procentowa gwarancję sterylności.

zdjecie

- ‘’W szpitalu zamontowane zostaną urządzenia szwajcarskich producentów. To sprzęt z najwyższej światowej półki i w naszym przekonaniu będzie to jedna z najnowocześniejszych tego typu steryzlizatorni w Polsce. Zadanie bardzo ciekawe i wymagające. Realizacja wymagała skoordynowania wielu branż. Wymagało m.in. mlntazu ogromnych central wentylacyjnych, zlokalizowanych na dachu. Dzięki nim jest możliwość uzyskania podciśnienia w poszczególnych strefach . Zastosowany sprzęt będzie szybszy, bardziej ekonomiczny w użytkowaniu i zdecydowanie delikatniejszy dla narzędzi, co wydłuży ich żywotność’’ – powiedział Jędrzej Mroczyński z firmy Informer Med.

zdjecie

Prace budowalne rozpoczęły się 14 października 2019. Planowane oddanie do użytku to marzec 2020 roku.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 212