OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Jednogłośny budżet na 2020
3 stycznia 2020 roku

Jednogłośny budżet na 2020

Ponad 172 mln zł wyniosą dochody Powiatu Ostrowskiego w 2020 roku. Tak zakłada przyjęty budżet na 2020 r. Uchwałę budżetową radni powiatowi podjęli jednogłośnie 27 grudnia 2019 r.

Prace nad budżetem rozpoczęły się już we wrześniu. Starosta Ostrowski przedkładając w imieniu Zarządu Powiatu budżet przekonywał, że zapewnia zrównoważony rozwój.

- ‘’Jest to budżet, który gwarantuje utrzymanie inwestycji drogowych, szpitalnych, ale także przynosi, nie boję się tego powiedzieć, przełomowy projekt w postaci rozpoczęcia budowy nowego Domu Pomocy Społecznej.’’powiedział Paweł Rajski.

Wydatki zaplanowano na poziomie ponad 183 mln. Zaplanowany deficyt budżetowy pokryty zostanie nadwyżką z tegorocznego budżetu w wysokości ok. 10 mln zł!

* 81238588_2453553501629828_2213301513550299136_n.jpg

- ‘’Tak znaczna nadwyżka to wynik oszczędnego gospodarowania i planowania powiatowych finansów bez ograniczania inwestycji i przy realizacji zadań, które na barakach powiatów się znalazły. Przygotowując budżet mówimy o zagrożeniach otwarcie. Mamy świadomość, że 2020 rok może nie być łatwy finansowo. Wiele w nas niepewności co do wpływów. Udało się nam jednak tak zbilansować budżet, aby nie zaciągać kredytów na spłacanie zobowiązań. Nie rolujemy więc kredytu kredytem! Ponad 4 mln spłacimy z własnych wpływów! W ten sposób już chcemy luzować gorset zobowiązań i przygotowywać się na nową perspektywę unijną oraz pozostawić możliwość manewru. Przygotowaliśmy też kilka „bezpieczników'' w postaci różnych rezerw, które mają nam zagwarantować stabilne funkcjonowanie i realizację oczekiwanych inwestycji’’ – powiedział Starosta.

W nowym budżecie na inwestycje ogółem zaplanowano ponad 18 mln zł. Specyfika dochodów powiatowych pokazuje, że wartość ta zwiększa się znacznie w ciągu roku. Na ten sam mechanizm także w tym roku liczą władze powiatu.

Na zadania drogowe przewidziano ponad 14 mln zł. Ta kwota powinna się zwiększyć, gdyż spore szanse na dofinansowanie mają m.in. wnioski o dofinansowanie budowy dróg z funduszy rządowych, co zwiększyłoby nakłady inwestycyjne. Do największych projektów inwestycyjnych należy II etap budowy drogi Baby – Wierzbno wraz ze ścieżką rowerową.

Największe wydatki inwestycje w ostrowskim szpitalu dotyczyć będą zakończenia budowy centralnej sterylizatorni. W pierwszym półroczu powinna się także zakończyć budowa oddziału ginekologicznp-położniczego. Planuje się także powstanie pracowni do elektrofizjologii, która umożliwi przeprowadzanie zabiegów ablacji. W sumie na zadania w służbie zdrowia przewidziano ponad 5 mln złotych.   

Inwestycją przełomową w obszarze opieki społecznej będzie rozpoczęcie w 2020 r. budowy nowego Domu Pomocy Społecznej. To odpowiedź na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, ale także fakt, że jeden z dwóch podlegających powiatowi DPS-ów mieści się w budynku, który obchodzić będzie 100-lecie istnienia. Mimo starań Dyrekcji i pracowników, warunki nie odpowiadają wszystkim współczesnym standardom. W pierwszym etapie na ten cel przeznaczono w budżecie powiatu ponad 3 mln złotych, a powiat chce, aby zadanie zrealizowane zostało w formule „zaprojektuj i wybuduj’’.

Przewodniczący Zarządu po stronie atutów budżetu wskazał także zaplanowanie w nim podwyżek w wysokości średni 250 zł na etat dla pracowników we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu. Z kolei jako zagrożenia wskazano obawy o skutki budżetowe zmian przepisów podatkowych oraz zjawisko utrzymywania się niedoboru subwencji oświatowej.

W głosowaniu Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie zaproponowany budżet.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 288