OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ptasia grypa w powiecie
4 stycznia 2020 roku

Ptasia grypa w powiecie

W związku z wykryciem na terenie Powiatu Ostrowskiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków zwołano w trybie pilnym posiedzenie Powiatowego Sztabu Kryzysowego.

* dsc_0989.jpg

Spotkanie odbyło się 3 stycznia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Ostrowie. Wzięli w nim udział: Powiatowy Lekarz weterynarii przedstawiciele władz samorządowych powiatu oraz gmin, na terenie której wystąpiło ognisko choroby oraz gmin sąsiednich, służb mundurowych.

Podczas spotkania Dariusz Hyhs przedstawił obecny stan sanitarny. Dokonano także podziału zadań i obowiązków pomiędzy poszczególnymi służbami. Wydzielone zostały dwie strefy. Pierwsza tzw. bezpośrednia w obrębie 3 kilometrów od ogniska choroby. Druga strefa tzw. zagrożenia obejmuje obszar 10 kilometrów, w której będą wzmożone działania w zakresie bioasekuracji na kurnikach. Na drogach wjazdowych pojawią się także specjalne tablice informujące o zagrożeniu.

* dsc_0984.jpg

W sobotę rozpoczęły się działania związane z likwidacją bezpośredniego ogniska choroby.

Wirus ptasiej grypy nie jest niebezpieczny dla ludzi. Nie zwalnia to jednak ze stosowania zwyczajowych zasad higienicznych w kontakcie człowieka z surowym mięsem drobiowym i jajkami, które w tej sytuacji użytkownicy powinni mieć szczególnie na uwadze.  

W przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków obowiązują zakazy i nakazy określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W przypadkach koniecznych zgłoszeń do organów Inspekcji Weterynaryjnej prosimy o kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grabowskiej 34, tel.: 62 7385326 lub alarmowy 660 730 447, fax: 62 7352361, e-mail: ostrowwlkp.piw@wetgiw.gov.pl

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 521