OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Spotkanie samorządowców
8 stycznia 2020 roku

Spotkanie samorządowców

Już po raz dwudziesty pierwszy odbyło się noworoczne spotkanie samorządowców Powiatu Ostrowskiego. To świecka tradycja w ramach której w Święto Trzech Króli spotykają się ci, którzy działają na rzecz swoich wspólnot lokalnych.

* dsc_1046.jpg

W ideę spotkań samorządowych wpisany jest ich „wędrujący’’ charakter. Co roku odbywają się bowiem w innej gminie Powiatu Ostrowskiego. W tym roku gospodarzem byli Powiat Ostrowski oraz Gmina Sieroszewice.

Spotkanie poprzedziła uroczysta Msza święta w intencji mieszkańców Powiatu Ostrowskiego, w kościele pw. św. Marka Ewangelisty w Rososzycy.

* dsc_1035.jpg

* dsc_1026.jpg

* dsc_0994.jpg

- „Nie wiem czy widać po mnie euforię, że skorzystaliście z naszego zaproszenia i sprawiliście, że czuję się zaszczycony Wasza obecnością’’ – mówił Anatol Piaskowski wójt Sieroszewic witając wszystkich przybyłych na spotkaniu w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach, której piękna scenografia nawiązywała do Święta.

* dsc_1057.jpg

 - „Ksiądz proboszcz mówił w homilii wiele razy o drodze. My wszyscy przebyliśmy drogę, która sprawiła, że jesteśmy tu gdzie jesteśmy. Każda była poprzedzona trudem i wzywaniami, które udało się pokonać i sprawia, że dobrze smakuje sukces. W naszej codzienne pracy potrzebne są takie refleksje, aby oderwać się od automatyzmu czy rutyny‘’ – powiedział Wójt Sieroszewic.

Współgospodarz uroczystości starosta Paweł Rajski podsumowując mijający rok mówił o tych zadaniach inwestycyjnych, które udało się zrealizować w powiecie. Wskazał na kolejne wyremontowane oddziały szpitalne, neurologię i okulistykę jednego dnia oraz rozpoczęcie budowy centralnej sterylizatorni. Podkreślił ok. 20 mln zł przeznaczonych na drogi, dostosowanie bazy oświatowej do wymogów reformy administracyjnej. Przygotowania do rozpoczęcia największej inwestycji, samorządowego „czteromasztowca’’, czyli budowy nowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie.

* dsc_1067.jpg

 - ‘’Wszystkie inwestycje są ważne,. Wiele z nich udało się zrealizować dzięki zgodnej współpracy. Właśnie zgoda i umiejętność kompromisu jest naszym znakiem rozpoznawczym. Kompromis to jednak trudna sztuka. Kompromis oznacza, że każda ze stron musi umieć nieco ustąpić po to, by móc zrealizować coś ponad podziałami. Dziękuje radnym za to, że takie kompromisy potrafią wypracować. Myślę, że przy tym nikt nie traci swego charakteru czy wyrazistości, przeciwnie pokazujemy, że prawdziwą wartością jest dla nas wspólnota samorządowa’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* dsc_1130.jpg

* dsc_1127.jpg

* dsc_1100.jpg

* dsc_1082.jpg

Uroczystość w Sieroszewicach zgromadziła ponad 220 gości. W nabożeństwie udział wzięła Marlena Maląg Mister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Licznie pojawiała się reprezentacja parlamentarzystów. Obecna była Senator RP Ewa Matecka. Nie zabrakło posłów na Sejm: Tomasza Ławniczaka, Andrzeja Grzyba, Wiesława Szczepańskiego, Jarosława Urbaniaka, Katarzyny Sójki. Zaproszenie przyjął także Łukasz Mikołajczyk Wojewoda Wielkopolski. Władze samorządowe województwa reprezentował Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz radni wojewódzcy: Andrzej Pichet i Witosław Gibasiewicz. Swoją obecnością uświetnili uroczystość: Krystian Kinastowski Prezydent Kalisza, Krzysztof Nosal Starosta Kaliski, Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski, Henryk Zieliński Burmistrz Gminy i Miasto Mikstat. W swoich wystąpieniach goście życzyli przede wszystkim pomyślności, zdrowia oraz funduszy, które zapewnią samorządom rozwój. Chociaż nie zabrakło oryginalnych życzeń czystego powietrza.

* dsc_1157.jpg

W części artystycznej wystąpiła Orkiestra Dęta OŁOBOK z programem świątecznym oraz zespół muzyczny „Nie-grzeczni’’ z repertuarem przebojów rokowych lat 90-tych.

* dsc_1177.jpg

Uroczystość zakończył tradycyjny toast wzniesiony przez przewodniczących rad gmin powiatu Ostrowskiego.

* dsc_1183.jpg

„Wizja, wiara, plan, decyzje i działanie te pięć słów, które wyróżniają każdego lidera życia społecznego – samorządowca. Takim z pewnością jest Starosta Paweł Rajski, który na początku ma wizję i wiarę w to, że marzenia możemy spełniać. Następnie jest doskonały plan, a za nim decyzje i działanie, w które angażowanych jest wiele osób. Starosta skupił wokół siebie ludzi, którzy działają ponad podziałami partyjnymi. Bo zgoda buduje i daje wymierne efekty’’ - powiedział Piotr Walkowski Przewodniczący Rady Powiatu.  Życzenia noworoczne i toast wzniósł Rafał Bartnik Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice.

Uroczystość zakończyło spotkanie towarzyskie.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 337