OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Chór Nauczycielski na Jubileusz
12 stycznia 2020 roku

Chór Nauczycielski na Jubileusz

Już po raz piąty w kościele parafialnym w Wierzbnie odbył się koncert w ramach „Powiatowego Kolędowania’’.

Tegoroczny koncert odbył się 12 stycznia 2020 r.

- ‘’Czasem ludzie pytają mnie jak to się stało, że pojawiliśmy się właśnie tutaj. Odpowiadam, że stąd wyszło zaproszenie i przez całe pięć lat jest tutaj wyjątkowy klimat do organizacji tych muzycznych spotkań. Czujemy życzliwość od księdza proboszcza Krystiana Szenowskiego oraz wszystkich ludzi działających w Radzie Parafialnej i w ogóle przychylnych pomysłowi, aby z ofertą koncertów wychodzić poza Ostrów do różnych miejscowości naszego powiatu’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* dsc_0980.jpg

W tym roku przed wypełnionym po brzegi kościołem wystąpił Chór Nauczycielski im. Stanisława Wiechowicza pod dyrekcja Janusza Lipińskiego i była to wyjątkowa muzyczna podróż po świecie kolęd i świątecznych utworów z całego świata. Całość dopełniły światła tworzące wyjątkową atmosferę. Profesjonalizm artystów, wysoki poziom nagrodzony został przez słuchaczy owacją na stojąco.

W pierwszym koncercie, pięć lat temu wystąpił Adam Wasiela z programem poezji śpiewanej do słów ks. Twardowskiego. W drugiej edycji gośćmi była kapela góralska TURNIOKI. W trzecim koncercie wystąpiła Katarzyna Zawada. Rok temu w ramach Dni Kultury Żydowskiej w Kościele Katolickim zaprezentował się poznański zespół SHALOM.

* dsc_0974.jpg

W tegorocznym koncerice wziął także udział: Burmistrz Odolanowa Marian Janicki, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Finke, wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk, radny powiatowy Rafał Walkow.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 345