OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowa twarz pałacu w Lewkowie
14 stycznia 2020 roku

Nowa twarz pałacu w Lewkowie

Trwa remont w Zespole Pałacowo-Parkowym w Lewkowie. Zrealizowane już zostały główne prace budowlane, aura sprzyja także temu, że prace postępują zgodnie z planem. Obiekt ma być gotowy w połowie 2021 roku.

* dsc_0972.jpg

W dniu 13 stycznia 2020 z postępem prac zapoznał się Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, do którego pałac wciąż formalnie należy. Obecny był również Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Włodzimierz Mazurkiewicz Dyrektor Departamentu Kultury i Sztuki Urzędu Marszałkowskiego, Agnieszka Gibasiewicz Dyrektor Zespołu Pałacowo-Parkowego oraz Łukasz Sadowski główny wykonawca.

* 6.jpg

Wyremontowana oficyna oraz nowo powstały budynek sali wystawienniczej 

- ‘’Zakres już wykonanych robót jest ogromny. W pałacu wymienione media. Powstał system wentylacyjno-klimatyzacyjnych, którego nie było, a który podniesie komfort przebywania w obiekcie. Wiele prac jest wykonywanych wokół pałacu. Wyzwaniem były prace zimne związane z obniżeniem terenu. Zmieniła się bryła palącemu poprzez zmianę układu schodów. Powstały zupełnie nowe budynki’’ – powiedział Marek Woźniak.

* 12.jpg

Plątanina instalacji w pałacowym przyziemiu 

Nowe towarzyszące budynki będą miały określone funkcje. Oranżeria przylegająca do oficyny połączona została podziemnym tunelem z obiektem dedykowanym hotelarstwu i gastronomii. Wprowadzenie nowych funkcji nie zaburzy dotąd istniejących. Nadal na parterze zachowana będzie funkcja muzealno-wystawiennicza. Na piętrze będzie multimedialne centrum. Przetarg na tę cześć inwestycji ogłoszony zostanie wiosną tego roku.

* 10.jpg

Widok z góry podłogi w sali balowej 

W październiku 2018 muzeum otrzymało 27,8 mln złotych na ochronę przed degradacją i kompleksowa rewitalizacje zabytkowego obiektu, który jest jednym z najcenniejszych zabytków Wielkopolski. Podpisano też wtedy umowę z generalnym wykonawcą. Połowa tej kwoty pochodzi z budżetu Urzędu Marszałkowskiego reszta z funduszy unijnych.

* 1.jpg

Briefing z mediami odbył się w nowo wybudowanej oranżerii

Remont takiego obiektu wymaga szczególnej staranności oraz pieczołowitości. Każda zmiana wymaga zgód konserwatorskich. Dotyczy nie tylko samych obiektów, ale także układu urbanistycznego.

Pałac jest obecnie własnością Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, jednak ten chciałby przekazać go samorządowi powiatowemu.

* 8.jpg
Remontowane pomieszczenie dawnej pałacowej jadalni 

– ‘’Wszystko wskazuje tylko wtedy będzie on miał szansę zaistnieć jako wielofunkcyjny obiekt służący zarówno miejscowej społeczności jak i turystom’’ – mówi marszałek Marek Woźniak.

Władze powiatu ostrowskiego chciałyby przejąć cały kompleks, pierwszym krokiem było wyrażenie takiej woli w poprzedniej kadencji. Rada Powiatu Ostrowskiego podjęła wówczas stosowną uchwałę intencyjną.

– ‘’Samo przejęcie wiąże się z finansami i musi to być decyzja bardzo rozważna. Staramy się, aby to, co jest związane z remontem Lewkowa zostało w pełni sfinansowane, żeby nie było niespodzianek, bo możliwości naszego budżetu są takie, a nie inne. Jesteśmy bardzo zainteresowani pałacem, ale to wymaga jeszcze bardzo konkretnych rozmów z panem marszałkiem, kiedy miałby ten proces się zakończyć i na jakich zasadach’’ – powiedział Starosta Paweł Rajski.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 475