OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Miejsca atrakcyjne dla turystów - finał konkursu Poznaj swój Powiat...
22 stycznia 2020 roku

Miejsca atrakcyjne dla turystów - finał konkursu Poznaj swój Powiat Ostrowski

Szkolny Powiatowy Konkurs Turystyczny „Poznaj swój Powiat Ostrowski” został uroczyście podsumowany. Autorzy prac bogatych w treść, często zaskakujących, przykuwających uwagę formą prezentacji zostali uhonorowani i  nagrodzeni.

* logo.jpg

134 uczniów pod okiem 21 opiekunów przygotowało w tym roku łącznie 28 prac. W kategorii Szkoły Ponadpodstawowe nagrodzone zostały prace kompletne, interesujące, estetyczne, nowoczesne. Komisja przyznała dwa równorzędne miejsca 1. dla szkół: IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina Ostrowie Wielkopolskim. Sztuka w przestrzeni publicznej zaciekawiła uczniów zwiedzających tradycyjnie okolice rowerami. Za pracę w formie filmu- zaplanowanego materiału, tworzonego wg wcześniej przygotowanego scenariusza, relacji z podróży z nagraniem wypowiedzi ludzi zajmujących się malowaniem graffiti i sondą uliczną. Do tego papierowy przewodnik z wycieczki szlakiem Street- Artu; 

* dsc_1288_4lo.jpg

Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim - uczniowie od lat penetrują najrozmaitsze zakątki powiatu w poszukiwaniu inspiracji do skonstruowania pracy na konkurs. Stopniowo poznają i oswajają przestrzeń a później oswajając kolejne programy graficzne prezentują najciekawsze miejsca. Nagroda za ekspozytor, prezenter na ulotki/ wizytówki pokazujące atrakcje miasta i regionu.

* dsc_1285_zst.jpg- Komisja miała bardzo trudne zadanie, ocenić sprawiedliwie tak wiele różnorodnych prac. Cieszymy się bardzo, że zaprezentowaliście w bardzo atrakcyjny sposób miejsca, które warto zwiedzić i zobaczyć. Bardzo wam dziękuję za tak liczne zainteresowanie propozycją  wzięcia udziału w tym konkursie- powiedział Piotr Walkowski Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego.

* praca_zst.jpg

W kategorii     Szkół Podstawowych zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Daniszynie.Nagroda przyznana została za informator pt. „Obiekty aktywności ruchowej w Gminie Ostrów Wielkopolski”. Uczniowie zwiedzili 35 sołectw, zlokalizowali obiekty sportowe, zaplanowali trasy przejazdu do poszczególnych miejscowości, zgromadzili materiał fotograficzny, opracowali 24 plansze, będące gotowym informatorem dla osób chcących aktywnie spędzić czas.

* dsc_1268_001_daniszyn.jpg

* praca_daniszyn.jpg

2 miejsca exequo zajęły: Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie za kalendarz ścienny. Idea jego powstania wzięła się z chęci zaprezentowania zdjęć uczniów, którzy brali udział w „Szkolnym Plenerze Fotograficznym” oraz „Konkursie Fotografii Przyrodniczej. Kalendarz przedstawia walory przyrodnicze wsi Strzyżew oraz Rezerwatu Przyrody „Majówka” a także obiekty podkreślające tradycje i historię wsi. Scalone w karty kalendarza przez cały rok będą przypominać o pięknych widokach zza okna;

* dsc_1263_strzyzew.jpg

oraz  Szkoła Podstawowa im. Kardynała Karola Wojtyły w Chynowej za autorskie wiersze: „Piękno świata- Gdzie nie spojrzysz, tam zawsze coś jest, raz stoi, lata, pływa, zazwyczaj kroczy. Wyjdź na dwór, wsłuchaj się w natury dźwięk. Kto wie, czym świat Ciebie zaskoczy” i fotografie wykonane w trakcie podróży po okolicy,  zaprezentowane w formie planszy/ plakatu.

* dsc_1256_chynowa.jpg3 miejsca exequo zajęły: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim. W role przewodników po powiecie wcielili się „Tosia, Maja, Ida, Maciek i Karol”. W formie ilustracji prezentują Ostrów, Skrzebową, Gutów, Lewków i Sadowie. Ciekawostką są ostrowskie pompy, które należy samemu odnaleźć w formie zabawy w terenie. Z pracy turysta dowie się również co należy ze sobą zabrać i na co szczególnie uważać;

* dsc_1251_sp5.jpgoraz Szkoła Podstawowa im. Ks. Teodora Korcza w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Topoli Małej-  uczniowie na pierwszej wyprawie zwiedzali pobliskie miejscowości poszukując słupów sakralnych, rzeźb, krzyży przydrożnych i kapliczek, które stworzył Paweł Bryliński. Podziwiali piękno ukryte w drewnianych dziełach mistrza. Uczniowie pamiątkową mapę zaprezentowali następnie – w kawałkach- w profesjonalnie przygotowanych na zamówienie puzzlach. Natomiast wiedzę zdobytą na drugiej wędrówce do Antonina śladami książąt Radziwiłłów wykorzystali w grze edukacyjnej „Kocham Cię…mój Powiecie Ostrowski”. Zawiera ona wiele pytań dotyczących naszego powiatu.

* dsc_1241_topola.jpg

Chcąc wyróżnić prace prezentujące często różne od siebie formy, czasami trudne do porównania, ale prezentujące aktywny sposób spędzania czasu bądź po prostu prezentowane w atrakcyjnej dla oka formie, jury przyznało 6 wyróżnień: dla Szkoły Podstawowej w Wielowsi (  zabawne komentarze, trafnie oceniające otoczenie i ekologiczny środek transportu- rower, który „spala tłuszcz i odkłada pieniądze w przeciwieństwie do auta, które spala pieniądze i odkłada tłuszcz”. Niwa i Majówka- to rezerwaty przyrody w Powiecie Ostrowskim, które dokładnie poznali uczniowie tej szkoły); Szkoły Podstawowej im. Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zaleśnym (Jakub Horyza i Nikodem Zimniak, przygotowali prezentację ze szkolnej wycieczki rowerowej do Skrzebowej w formie ebooka. Odnośnik na stronę storyjumper prezentuje nam przygotowaną fotorelację);  Szkoły Podstawowej nr 7 im. Gen. Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim (grupa zwiedzała powiat „szlakiem zabytkowych dworców kolejowych”. Uczniowie wykonali swoje zdjęcia, dotarli do zabytkowych pocztówek, co można oglądać w przygotowanej prezentacji); Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim ( uczniowie obserwowali trzcinowiska, murawy, owady, ptaki. Przygotowali album dokumentujący zajęcia terenowe w „krainie niezwykłości”-w okolicy stawów Doliny Baryczy); Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wysocku Małym ( uczniowie aktywnie zwiedzali Wysocko i Smardów, zbierali pamiątki, rysowali napotkane obiekty i przygotowali album z wyprawy. Pokonują trasę 10 km pieszo, lub rowerem); Szkoły Podstawowej im. Ludwika Szymoniaka w Sobótce ( za przestrzenne zaprezentowanie infrastruktury sportowej Powiatu Ostrowskiego. Rolka służy za stojak do precyzyjnej mapy obiektów).

Wyróżnienie specjalne otrzymali uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim, którzy z wielkim zainteresowaniem docierają co roku do odległych dla nich zakątków powiatu. W tym roku uczniowie zwiedzali pocysterskie dziedzictwo, następnie wykonali rysunki utrwalając wspomnienia z wycieczki.

* praca_zss.jpg

Za wytrwałość i ciekawość poznawania świata przez uczniów ZSS przyznana została nagroda ufundowana przez Starostę Ostrowskiego- o wartości 500 zł.

* dsc_1232_zss.jpgIdeą konkursu jest popularyzowanie historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego Powiatu Ostrowskiego; promocja walorów turystyczno- krajoznawczych i miejsc szczególnie atrakcyjnych turystycznie; rozwijanie zainteresowań turystyką i rekreacją; promocja wśród dzieci młodzieży aktywnych form spędzania czasu; zachęcanie do tworzenia i aktywizacji szkolnych kół turystyki.

* praca_komisji_3.jpgOrganizatorem konkursu jest Powiat Ostrowski działający poprzez Przewodniczącego Rady Powiatu, Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Ostrowskiego, Biuro Promocji i Relacji Społecznych Starostwa Powiatowego. Skład komisji oceniającej prace tworzyli: Piotr Walkowski, Sylwia Nowicka, Andrzej Leraczyk,  Anita Świątek, Andrzej Knopiński, Zuzanna Jerzyk.

* praca_komisji.jpg

Konkurs to tylko część składowa idei przedsięwzięcia pod hasłem: „Poznaj swój Powiat Ostrowski”. Co roku Biuro Promocji i Relacji Społecznych organizuje konferencje wyjazdowe dla nauczycieli zwiedzając zakątki kolejnych gmin powiatu. Ideą tych wycieczek jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę, którą następnie mogą przekazywać uczniom podczas kolejnych, szkolnych już wypraw.

- Z najwyższą starannością przygotowujemy spotkania, umożliwiając dostęp do najbardziej atrakcyjnych, często niedostępnych na co dzień miejsc, położonych w kolejnych miejscowościach całego powiatu. Efektem pracy w terenie są później m.in. uczniowskie prace konkursowe- powiedział Janusz Grzesiak Dyrektor Biura Promocji i Relacji Społecznych Starostwa Powiatowego.

Nauczyciele, którzy byli opiekunami grup zgłoszonych do konkursu i brali również udział we wrześniowej wycieczce zwiedzając gminę Nowe Skalmierzyce, otrzymali pamiątkowe albumy o Pałacu Niemojowskich w Śliwnikach- obiekcie będącym po gruntownej renowacji,  który udało się zwiedzić i podziwiać.

* dsc_1321.jpgWszyscy uczniowie i opiekunowie otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody: sprzęt sportowo-turystyczny, który z pewnością przyda się podczas kolejnych wypraw. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym. Pozostałe prace, które nie zostały nagrodzone, będą do odbioru w Biurze Promocji i Relacji Społecznych pok. 106 Starostwo Powiatowe.

* dsc_1168.jpg

Podsumowanie konkursu odbyło sie w dniu 22 stycznia 2020 roku w „n klubie- sztuka i edukacja” w Ostrowie Wielkopolskim.

 

 

Zuzanna Jerzyk

Odwiedzin: 562