OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
75 rocznica wyzwolenia miasta
23 stycznia 2020 roku

75 rocznica wyzwolenia miasta

W dniu 23 stycznia 2020r. uczczono 75 rocznicę oswobodzenia miasta Ostrowa spod okupacji niemieckiej. W miejscach pamięci znicze i wiązanki kwiatów w narodowych barwach złożyła m.in. reprezentacja Powiatu Ostrowskiego.

Głównym punktem uroczystości było złożenie kwiatów i zniczy na cmentarzu przy ul. Limanowskiego oraz pod tablicami umieszczonymi na budynku ostrowskiego Ratusza. Upamiętniono w ten sposób wszystkich uczestników wydarzeń, które pozwoliły ostatecznie oswobodzić Ostrów spod hitlerowskiego jarzma.

* dsc_1345.jpg

* dsc_1358.jpg

* dsc_1491.jpg

* dsc_1504.jpg

Na ostrowskim Rynku w otoczeniu licznie przybyłych pocztów sztandarowych okolicznościowe przemówienie wygłosiła Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, która m.in. przypomniała jak wiele ofiar pochłonęła II wojna światowa oraz z jakimi represjami musieli się zmierzyć mieszkańcy Ostrowa pod okupacją hitlerowską.

* dsc_1396.jpg

* dsc_1400.jpg

Gościem specjalnym tegorocznej uroczystości była Wójt Gminy Kampinos, Monika Ciurzyńska, która w swoim przemówieniu podkreśliła współpracę pomiędzy gminami w zakresie pielęgnowania pamięci o bohaterach II wojny światowej. Podziękowała, za udział mieszkańców Ziemi Ostrowskiej w dorocznych uroczystościach upamiętniających Bitwę nad Bzurą, wyróżniając przy tym Andrzeja Mielcarka reprezentującego rodziny poległych żołnierzy z 60 p.p. oraz Antoniego Łukomskiego, prezesa Z.Ż.W.P. koło nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim.

* dsc_1403.jpg

* dsc_1413.jpg

W obchodach wzięli udział: Senator RP Ewa Matecka, przedstawiciele lokalnych parlamentarzystów, przedstawiciele władz samorządowych miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego, delegacje organizacji kombatanckich oraz społecznych, komendanci służb mundurowych, harcerze, młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz liczne poczty sztandarowe.

* dsc_1518.jpg

Władze Powiatu Ostrowskiego reprezentowali: Piotr Walkowski Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, Dorota Hurna Członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego oraz Mirosław Rychlik Sekretarz Powiatu Ostrowskiego.

Podczas uroczystości na ostrowskim rynku odśpiewano wspólnie hymn narodowy oraz Rotę.

Odwiedzin: 232