OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Kolejny cenny dar dla laryngologii
15 maja 2009 roku

Kolejny cenny dar dla laryngologii

Wielkopolska Spółka Gazownictwa przekazała dla powiatowego szpitala w Ostrowie Wielkopolskim specjalistyczny sprzęt medyczny, który będzie służył pacjentom oddziału laryngologii. Bardzo się cieszę, że do szerokiego grona przyjaciół naszego szpitala dołączyła kolejna firma. Dziękuję za ten wspaniały dar, który z pewnością podniesie jakość diagnostyki przy schorzeniach słuchu – mówi starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Tympanometr kliniczny to niewielkie urządzenie, które umożliwia obiektywne i bardzo dokładne badanie słuchu. I choć wygląda niepozornie, kosztuje ponad 40.000 zł. Tympanometr został ufundowany przez Wielkopolską Spółkę Gazowniczą.

Nasza spółka działa nie tylko w obszarze biznesu, ale staramy się także w miarę możliwości wspierać różne działania społeczne, które służą mieszkańcom tego regionu. A dlaczego zdecydowaliśmy się pomóc właśnie szpitalowi w Ostrowie? Przyczynkiem do tego stał się dość przykry incydent. Trzy lata temu dwóch naszych pracowników w trakcie wykonywania swoich obowiązków uległo wypadkowi. Nie odnieśli poważniejszych obrażeń, ale musieli zostać hospitalizowani. Spotkaliśmy się z ogromną życzliwością, troskliwością i profesjonalną pomocą ze strony personelu tutejszego szpitala. Chcieliśmy się jakoś odwdzięczyć i stąd pomysł, aby ufundować sprzęt, który będzie służył innym pacjentom - mówi Józef Wołoszczuk, dyrektor kaliskiego oddziału Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa.

Tympanometr to urządzenie, które pozwala określić stan narządów słuchu. Wykonane nim badanie jest bardzo obiektywne - na jego wynik nie ma wpływu ani badający, ani badany. A więc wiarygodność wyniku i ocena badania jest bardzo wysoka.

Otrzymany sprzęt będzie wykorzystany do badania całej populacji. Można nim diagnozować, uściślić miejsce uszkodzenia i zaproponować dalsze leczenie pacjentom już dotkniętym niedosłuchem, a także wykonywać badania przesiewowe wśród osób narażonych na hałas. Dzięki tympanometrowi możemy bowiem ocenić stan słuchu i określić w jaki sposób narażony on jest na szkodliwe czynniki - wyjaśnia Przemysław Garbacz.

Szczególnie narażeni na uszkodzenie słuchu są młodzi ludzie. Jak mówi doktor Garbacz, ma to niestety związek ze zdobyczami techniki. Aż 30 procent młodzieży słucha bardzo głośno muzyki korzystając ze słuchawek i takich urządzeń jak MP3 czy inne odtwarzacze. Już dziś lekarze alarmują, że może prowadzić to do uszkodzeń słuchu. Dzięki badaniom przesiewowym będzie można odpowiednio wcześniej reagować na możliwość wystąpienia tego rodzaju schorzenia.

Nasze społeczeństwo jest w tej chwili bardzo narażone na urazy akustyczne i na schorzenia słuchu. Dzięki tympanometrowi znacznie poprawi się diagnostyka i leczenie chorych z niedosłuchem. To kolejne urządzenie, które znalazło się na naszym oddziale dzięki ofiarności i hojności sponsorów. Wcześniej otrzymaliśmy bardzo nowoczesny sprzęt od fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To sprawia, że możemy wykonywać bardzo skomplikowane badania diagnostyczne na poziomie specjalistycznych klinik - dodaje dr Jan Garstka, ordynator oddziału laryngologii.

Z nowego sprzętu, który otrzymał ostrowski szpital bardzo cieszy się szef powiatowego samorządu.

Chciałbym serdecznie podziękować Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa za ten dar serca. Nasz szpital jest systematycznie modernizowany, kupujemy także nowoczesny sprzęt i na te inwestycje wydajemy miliony złotych. To jednak wciąż za mało w stosunku do potrzeb, dlatego każda tego rodzaju pomoc jest przez nas przyjmowana z ogromną wdzięcznością. Sądzę, że powiatowy szpital może liczyć na oddanych i bardzo życzliwych przyjaciół. Cieszę się bardzo, że to grono się powiększa - podkreśla starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 1022