OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Uczniowie „Reymonta” na Cyprze
3 lutego 2020 roku

Uczniowie „Reymonta” na Cyprze

„Wolontariat i aktywne obywatelstwo - od jednostki do organizacji” to tytuł projektu realizowanego przez ostrowskie II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w ramach unijnego programu ERASMUS+. W dniach 20-24 stycznia w Limassol na Cyprze odbyło się pierwsze spotkanie młodzieży, w którym wzięli udział przedstawiciele 6 krajów - Bułgarii, Cypru, Łotwy, Polski, Rumunii i Włoch.

zdjecie

Działania skierowane były m.in. na zachęcenie młodzieży do działań wolontariackich i aktywności obywatelskiej, dlatego też pobyt na Cyprze poświęcony był na poznanie działań miejscowego samorządu uczniowskiego, rady rodziców, władz lokalnych oraz kilku organizacji pozarządowych. Młodzież wzięła też udział w działaniach wolontariackich: sadzeniu drzew w ramach działań stowarzyszenia „300 000 drzew w Limassol”, sprzątaniu parku miejskiego i plaży oraz malowaniu miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

zdjecie

Poza tym uczestnicy wyjazdu odwiedzili ogród zoologiczny w Limassol a także miejsca związane z bogatą historią Cypru: antyczne miasto Kourion oraz średniowieczny zamek w Kolossi. Byli też w Nikozji - jedynej na świecie stolicy kraju podzielonej na dwie części (grecką i okupowaną przez Turcję), gdzie m.in. odwiedzili fundację zajmującą się opieką nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo.

zdjecie

Wyjazd kolejnej grupy uczniów już w marcu - tym razem do Rumunii. Koordynatorem wymiany jest Karol Marszał, którego na Cyprze wspierała Krystyna Woronin.

Odwiedzin: 132