OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Samorządowcy przeciwni nowym propozycjom!
12 lutego 2020 roku

Samorządowcy przeciwni nowym propozycjom!

Nowy przebieg Kolei Dużych Prędkości nie przewiduje w nim Ostrowa Wielkopolskiego, a także Powiatu Ostrowa. To całkowicie odmienne stanowisko od mozolnie wypracowanego kilka lat temu kompromisu. Taka decyzja oburzyła samorządowców, którzy sprzeciwiają się temu rozwiązaniu, a Prezydent Ostrowa nazywa tę propozycję „próbą rozbioru ostrowskiego węzła’’.  

zdjecie

Marzenia o realizacji projektu Kolei Dużych Prędkości elektryzowały samorządy już kilkanaście lat temu. Wówczas, w 2002 roku zaprojektowano pierwotną koncepcję linii Warszawa – Łódź – Poznań – Wrocław. Przewidywało ona rozgałęzienie, które satysfakcjonowało zarówno Kalisz jak i Ostrów w sensie szybkiej dostępności mieszkańców obu miast oraz pozostałych miejscowości regionu.

Tymczasem w końcu stycznia br. zaprezentowano zupełnie nowy projekt Strategicznego Studium Lokalizacyjnego, w którym pojawił się nowy przebieg KDP. Propozycje pojawiły się w kontekście rządowego projektu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i skomunikowania go z poszczególnymi regionami Polski, co w mediach określono roboczo tzw. szprychami. Właśnie przebieg nowych tras, a w zasadzie wykluczenie z nich Ostrowa oburza samorządowców.

We wtorek 11 lutego 2020 podczas konferencji prasowej zarówno Prezydent Ostrowa Beata Klimek jak Starosta ostrowski Paweł Rajski oraz senator Ewa Matecka dali wyraz swojemu niezadowoleniu w tej sprawie.

- ‘‘Lokalizacja rozjazdów w Kaliszu w kierunku Poznania oraz w Sieradzu w kierunku Wrocławia, sprawia, że Ostrów Wielkopolski oraz Aglomeracja Kalisko - Ostrowska straciły możliwość szybkiego kolejowego połączenia z Wrocławiem. A co najważniejsze, Ostrów Wielkopolski jako generator największego ruchu pasażerskiego w regionie (aż milion pasażerów rocznie), traci bezpośrednie połączenie koleją dużych prędkości zarówno z Wrocławiem, jak i z Poznaniem. Stanowczo sprzeciwiamy się dokonywanemu na naszych oczach rozbiorowi ostrowskiego węzła kolejowego’’ - podkreśliła Beata Klimek.

zdjecie

Starosta Ostrowski zwrócił z kolei uwagę na wielkie znaczenie szybkich połączeń z Wrocławiem i Poznaniem dla mieszkańców. – ‘’Od wielu lat jako powiat przywiązujemy dużą uwagę do rozwoju szkolnictwa, zwłaszcza zawodowego. Pamiętajmy, że Ostrów Wielkopolski to miasto kolejarzy, ale kierunki kolejowe w naszym Zespole Szkół Budowlano - Energetycznym nie otworzyliśmy dla samej tradycji, tylko dla dalszego rozwoju. To bardzo duży wysiłek i organizacyjny i finansowy. Można powiedzieć, że są tu tworzone nowe kadry dla kolejnictwa’’ – powiedział Paweł Rajski. Starosta podkreślił również, że młodzież z Ostrowa Wielkopolskiego wybierając uczelnię wyższą stawia na studia we Wrocławiu lub właśnie w Poznaniu. Przyznał, że nie rozumie dlaczego nagle przedstawiono nowy projekt, tak niekorzystny dla Ostrowa Wielkopolskiego.

Samorządowcy podkreślili, że ich stanowisko nie jest przeciwko komuś, ale jest działaniem za umożliwieniem rozwoju obu miast i w obronie mieszkańców.

zdjecie

W poniedziałek 10 lutego rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie propozycji przebiegu nowych tras KDP. Swój głos w tej sprawie można wyrazić pod adresem: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/formularz-kolej.

Konsultacje potrwają do 10 marca 2020 roku. Trasa, o której mowa to ciąg nr 9, linia nr 85 (arkusz 5 oraz 6).

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 237