OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Monity zagrożeń epidemiologicznych
14 lutego 2020 roku

Monity zagrożeń epidemiologicznych

Służby sanitarno-epidemiologiczne oraz medyczne na bieżąco monitorują sytuację w związku z zachorowaniami na grypę i zabezpieczeniem mieszkańców przed koronawirusem 2019 nCoV z Wuhan.

Koronawirus szerzy się w Chinach. Kolejne miasta poddano kwarantannie. Chińskie władze robią co mogą by powstrzymać jego rozprzestrzenianie. Powiat Ostrowski również reaguje. W środę 12 lutego 2020 r. zebrała się Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, by przeanalizować obecną sytuację epidemiologiczną.

zdjecie

W Powiecie Ostrowskim nie ma potwierdzonych przypadków koronawirusa 2019 nCoV - poinformowali dyrektor ostrowskiego Sanepidu Andrzej Biliński oraz dyrektor ostrowskiego szpitala Dariusz Bierła.

Omówiono m.in. dot. systemu transportu, użycie kapsuły biovac, odzieży ochronnej i szczegółowego postępowania, które określane są w szczegółowych procedurach stosowanych w wypadku kontaktu z wysoce zakaźnym wirusem.

Podczas dyskusji przedstawiona została również informacja o skali zachorowań na grypę i choroby grypopodobne na terenie powiatu ostrowskiego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje o spadku zachorowań w stosunku do ostatnich tygodni.  

Skala zachorowań porównywalna jest do lat minionych- powiedział Andrzej Biliński z ostrowskiego SANEPID-u.

zdjecie

Natomiast Powiatowy Lekarz Weterynarii Dariusz Hyhs informował, że nie stwierdzono nowych przypadków chorobowych ptaków. Trwa wygaszanie potwierdzonych ognisk. W miesiącu lutym zniesione zostaną okręgi zapowietrzone i zagrożone „ptasią grypą”.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 144