OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Z myślą o nowym Domu Pomocy Społecznej
17 lutego 2020 roku

Z myślą o nowym Domu Pomocy Społecznej

W dniu 14 lutego 2020 roku ogłoszony został przetarg na budowę nowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie. Zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze na osobami starszymi jest bardzo duże i wzrasta w związku ze starzeniem się społeczeństwa.


Budowa nowego DPS to przełomowa decyzja, której do tej pory nikt się nie podjął. Władze Powiatu Ostrowskiego chcą zrealizować tę inwestycję nazywana „czteromasztowcem’’ w formule „zaprojektuj i wybuduj’’.

zdjecie

Podczas spotkania z dziennikarzami przedstawiono przygotowywana od ok. półtora roku koncepcję nowego domu.

’Podejmujemy się jednej z największej inwestycji powiatu, ale taka jest potrzeba. Mimo wspaniałej i pełnej poświęcenia opieki personelu warunki w obecnym DPS przy ul. Partyzanckiej odbiegają od oczekiwań mieszkańców. W naszej koncepcji nowy DPS będzie budynkiem jednopoziomowym, ale dopuszczamy wersję, w której np. magazyny lub pomieszczenia dla administracji będą na piętrze’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecie

Obecnie w DPS przy ul. Partyzanckiej przebywa ponad 40 pensjonariuszy, z których 27 jest w stanie ciężkim i bardzo ciężkim. Osoby te wymagają pomocy we wszystkich czynnościach od karmienia, po toaletę.

- ‘’Sytuacja lokalowa wpływa na to, że można w lepszy sposób świadczyć usługi i zapewnić bezpieczeństwa. Tymczasem trafiają do nas osoby w stanie ciężkim i bardzo ciężkim, które z uwagi na wiek i stany chorobowe wymagają zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny typu łóżko i podnośnik. Największymi problemami są pokoje mieszkalne w trzech różnych budynkach. Mieszkańcy codziennie muszą wychodzić z pokoi w różnych warunkach atmosferycznych. Cały czas są ubierani, przewożenia i rozbierani’’ – powiedziała Katarzyna Modrzyńska dyrektor DPS im. B. Koterbianki w Ostrowie.

zdjecie

Obecny standard powierzchni to graniczne 6 metrów kwadratowych na osobę, co jest kolejnym potwierdzeniem ciasnoty panującej w obiekcie. – ‘’Ostatnie kontrole straży pożarnej i sanepidu wskazywały, że warunki przestają odpowiadać odpowiednim warunkom przeciwpożarowym czy „sanepidowskim” wymagane dla tego typu działalności’’ – uzasadnia wicestarosta powiatu ostrowskiego Roman Pacholczyk. Dowodem jest posiadanie zewnętrznej windy, w której pensjonariusze mogą być przewożeni tylko w pozycji siedzącej.

zdjecie

Sytuację tę ma diametralnie zmienić budowa nowego DPS, w którym planowane jest 3 tys. powierzchni użytkowej. Będzie to rozwiązanie nowoczesne architektonicznie i użytkowo z 80. miejscami w dwuosobowych pokojach z własnymi węzłami sanitarnymi oraz małymi tarasami. Jednym z podstawowych założeń jest wydzielenie specjalnej sali „R’’ zośmioma łóżkami pod specjalnym nadzorem pielęgniarskim. Ważne jest to, że pod dachem planowany jest mały „ryneczek’’ wspólna przestrzeń, w której pensjonariusze mogą wspólnie przebywać. Nie zabraknie pracowni tematycznych: kulinarnych, informatycznych, ale także funkcjonalnych pomieszczeń do rehabilitacji.

zdjecie

Haromonogram czasowy przewiduje, że w kwietniu br. rozstrzygnięte zostaną kwestie przetargowego. Przełom lipca i sierpnia tego roku to przekazanie palcu budowy oraz pierwsze prace budowlane, na które w budżecie zarezerwowano już ok. 3,5 mln zł. Sama budowa powinna potrwać ok. 2 lata. A koniec prac zbiegłby się z jubileuszem 100-lecia obecnego DPS. Nowy obiekt powstanie przy ul. Staroprzygodzkiej.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 214