OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Czekają na fachowców
18 lutego 2020 roku

Czekają na fachowców

Możliwość odbywania staży uczniowskich a docelowo pracy w MAHLE BEHR będą mieć uczniowie Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych w Ostrowie. Przewiduje to umowa zawarta pomiędzy obiema instytucjami. Pierwszych troje uczniów rozpoczęło już pracę.

Podpisanie umowy pomiędzy MAHLE a ZSTE odbyło się 13 lutego 2020 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego. Stosowne dokumenty o współpracy szkoła miała już kilka lat temu, ale ze względu na zmianę właściciela wymagało ono odnowienia.

zdjecie

- ‘’Teraz wchodzimy w nowa fazę współpracy. Zakład zdecydował się na przyjęcie trzech uczniów na staż uczniowski. To zupełnie nowa forma istniejąca od września 2019 r. Dotychczas uczniowie mogli odbywać praktyczną naukę zawodu u pracodawcy albo podczas szkolnych zajęć praktycznych. W ramach stażu pracodawca umawia się ze szkołą i uczniem na określony czas trwania stażu. W czasie uczeń nabywa wiedzę zgodnie z program nauczania, ale także wiedzę dodatkową dotycząca tego zawodu’’ – wyjaśnił Marek Wojtasz Dyrektor ZSTE. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest wynagrodzenie, które otrzymuje uczeń, a świadczenie to jest wliczane do tzw. okresu składkowego.

Szkoła wprowadza także nowy zawód, który realizowany będzie we współpracy z firmą MAHLE BEHR. Będzie to technik spawalnictwa. ZSTE ma już dobrze przygotowane i wyposażone pracownie do nauki tej specjalności, która przez Ministerstwo Edukacji wyznaczona została za szczególnie ważną dla gospodarki kraju i województwa.

Obecny podczas podpisania porozumienia Starosta Ostrowski podkreślił wagę, jaką władze powiatu przykładają do szkolenia zawodowego. Efektem modernizacji bazy oraz różnych form współpracy z pracodawcami jest zmiana preferencji wyboru szkoły przez młodzież. Od kilku lat coraz popularniejsze są właśnie szkoły techniczne. – ‘’Szukamy różnych form po to, aby ta współpraca między szkołami i pracodawcami była jeszcze lepsza i dzięki temu młodzi ludzie chcieli pozostawać w naszym powiecie. Tu wiązać swoją przyszłość’’ – powiedział Paweł Rajski.

zdjecie

Z kolei władze firmy MAHLE BEHR w porozumieniu widzą szansę na pozyskiwanie przyszłych kadr.

– ‘’Jesteśmy żywo zainteresowali dobrze wykwalifikowanymi pracownikami. Zaczynamy od szkół, które kształcą technicznie. Mamy bardzo dużo nowoczesnych technologii, które uczniowie mogą u nas poznać. Ruszamy z nowym programem do budowy elementów do samochodów napędzanych elektrycznie. W procesie produkcji wykorzystywanych jest wiele robotów oraz procesów spawalniczych tych tradycyjnych, ale również najnowocześniejszych jak spawanie laserowe. Dlatego spodziewam się coraz większej współpracy pomiędzy szkoła i firmą’’ – powiedział Zdzisław Kujawa, prezes MAHLE BEHR.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 83