OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Na ostrowskich strażaków zawsze można liczyć!
18 maja 2009 roku

Na ostrowskich strażaków zawsze można liczyć!

15 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka. Jak co roku wielu strażaków awansowano, a najbardziej zasłużonych odznaczono. Służba, którą pełnicie wymaga odpowiedzialności, profesjonalizmu, odwagi, dyscypliny i poświęcenia. Tym wartościom dajecie wyraz podczas pełnienia swoich obowiązków. – mówił podczas uroczystości starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Państwowa Straż Pożarna jako zawodowa specjalistyczna formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i wieloma innymi zagrożeniami działa od 1992 roku. Dzisiejszy strażak-ratownik musi stawiać czoła nowym coraz trudniejszym wyzwaniom. To nie tylko pożary, które stanowią l/3 interwencji, ale szereg działań między innymi w zakresie ratownictwa technicznego, chemiczno-ekologicznego czy przedmedycznego.

W roku 2008 na terenie powiatu ostrowskiego straż pożarna wzywana była ponad 1200 razy do interwencji, a od początku tego roku zanotowano już 350 wyjazdów.

W akcjach ratowniczych wspierają nas druhowie ze 101 jednostek ochotniczych straży pożarnych zlokalizowanych na terenie powiatu. Z inicjatywy Starosty Ostrowskiego juz czwarty rok w siedzibie Komendy funkcjonuje Powiatowe Zintegrowane Stanowisko Służb Ratowniczych, w którym dyżurują dyspozytorzy straży pożarnej i służby zdrowia, a od dwóch lat stacjonują także medyczne zespoły wyjazdowe Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Wdrożone na terenie naszego powiatu rozwiązania umożliwiły efektywniejszą współpracę i podniosły na wyższy poziom skuteczność działań ratowniczych. - powiedział Andrzej Morta, komendant Powiatowy Państwowej Staży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.

Miejscowa Komenda jest dobrze wyposażona dzięki samorządowi powiatowemu, ale także dzięki samorządom wchodzącym w skład powiatu ostrowskiego. Największym marzeniem ostrowskich strażaków jest 37 m drabina, która najprawdopodobniej niebawem znajdzie się w powiatowej placówce. Pozostały sprzęt jej stosunkowo nowy i zabezpiecza wszystkie działania od strony ratownictwa drogowego i pożarowego.

Podczas piątkowej uroczystości nie zabrakło podziękowań i słów uznania dla ostrowskich strażaków.

Służba, którą pełnicie wymaga odpowiedzialności, profesjonalizmu, odwagi, dyscypliny i poświęcenia. Tym wartościom dajecie wyraz podczas pełnienia swoich obowiązków. Wasza postawa zasługuje na najwyższe uznanie, szacunek i sympatię ze strony społeczeństwa oraz władz samorządowych Powiatu Ostrowskiego. - tymi słowami zwrócił się do strażaków starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak - Dziękuję wszystkim Strażakom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za poświęcenie i trud, który podejmujecie nie szczędząc swojego zdrowia i sił dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszej Małej Ojczyzny podczas pożarów, awarii i klęsk żywiołowych i innych zagrożeń. Gratuluje również odznaczeń, wyróżnień a także awansu.

W obecności znamienitych gości, przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej PSP, władz samorządowych, reprezentantów służb i jednostek mundurowych nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczeń:

Brązową Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” przyznano:

-         mł. bryg. Jackowi WIŚNIEWSKIEMU - Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostrowie Wielkopolskim,

-         st. kpt. Jackowi CHWIŁKOWSKIEMU - Dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Ostrowie Wielkopolskim.

„ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU” odznaczony został Druh Stanisław KRAKOWSKI - Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, wieloletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Topoli Małej.

ZŁOTE MEDALE „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” otrzymali:

-       kpt. Roman MATECKI

-       mł. kpt. Sławomir PYSZEL

-       st. ogn. Karol CIELUCH

-       st. ogn. Jarosław KRAKOWSKI

SREBRNY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” odebrali:

-       st. kpt. Marek KOLENDA

-       st. ogn. Janusz SIKORA

BRĄZOWY MEDAL „ ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” otrzymali:

-       st. ogn. Sławomir BUNK

-       sekc. Jacek SIPURZYŃSKI

Łącznie podczas piątkowego święta awansowano 37 strażaków: 11 oficerów, 9 podoficerów, 8 aspirantów a 9 z nich uzyskało stopień starszego strażaka.

Odwiedzin: 740