OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Co kilka godzin na pomoc
28 lutego 2020 roku

Co kilka godzin na pomoc

Średnio co cztery godziny wyjeżdżali w ub. roku do akcji strażacy Państwowej Straży Pożarnej z Ostrowa. W dniu 27 marca 2020 dokonano tradycyjnego podsumowania minionych 12 miesięcy.

Przedstawiając szczegółowe statystyki bryg. Jacek Wiśniewski Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim podkreślał, że ostrowscy strażacy wyjeżdżają nie tylko do zdarzeń na terenie naszego powiatu, ale również biorą udział w innych regionach, szczególnie dotoczy to wyjazdów związanych z ratownictwem chemicznym.

W 2019 roku odnotowano dokładnie 2017 zdarzeń, co daje mniej więcej 5,5 zdarzenia na dobę i wyjazd średnio co 4 godziny. Tylko co trzecie zdarzenie to pożary. Większość interwencji dotyczyła wypadków komunikacyjnych oraz akcji związanych z usuwaniem zniszczeń po burzach, wichurach i ulewach. 74 razy ostrowscy strażacy byli wzywani do fałszywych alarmów. Największą akcja w ubiegłym roku był pożar składowiska odpadów wielkogabarytowych przy ulicy Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim, z którym walczyło 25 zastępów straży pożarnej.

Podczas dorocznej narady podsumowującej uhonorowano także st. strażaka Bartosza Pery, który będąc po służbie uratował życie młodemu mężczyźnie, który został poszkodowany w wypadku, do którego doszło w sierpniu w Czajkowie w gminie Blizanów.

zdjecie

- ‘’Taka postawa, będąca czystym odruchem, naturalną reakcją na potrzeby bliźniego budzi nasz szczególny szacunek. Cieszymy się, że ten sposób możemy Panu podziękować za to zachowanie, a wyróżnienie to odbywa się podczas dorocznego podsumowania pracy Państwowej Straży Pożarnej i w obecności tak wielu gości. Profesjonalizm w działaniu, nowoczesne wyposażenie, ale przede wszystkim takie podejście i zachowania pojedynczych strażaków składają się na najwyższe uznanie, jakim społeczeństwo darzy straż’’ – powiedział Piotr Walkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, który w imieniu swoim oraz Starosty Ostrowskiego uhonorował strażaka drobnymi upominkami.

zdjecie

Nagrodę oraz podziękowania otrzymali także st. ogn. Wojciech Szymczak i st. sekc. Patryk Pera, którzy reprezentując polską straż pojechali w grudniu ubiegłego roku pojechali do dotkniętej trzęsieniem ziemi Albanii z transportem łóżek.

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 108