OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Złoty polski ma sto lat
28 lutego 2020 roku

Złoty polski ma sto lat

Od grudnia 2019 roku mgr Iwona Wendt-nauczycielka matematyki wraz z uczniami, we współpracy z NBP, realizuje w III Liceum Ogólnokształcącym projekt edukacyjny „Złoty polski ma sto lat” . Na realizację tego projektu udało się nauczycielowi pozyskać fundusz 9000 zł.

zdjecie

Przy finansowym wsparciu banku w piątek 21 lutego 2020 r. 49 uczniów klas matematycznych III LO wzięło udział w wycieczce „Matematyczna Warszawa”. Pierwszy punkt programu to wizyta na Giełdzie Papierów Wartościowych i spotkanie z cyklu III Kroki do Kariery. O historii giełdy, bessie i hossie, ryzyku inwestowania, akcjach i obligacjach w najwłaściwszym do tego miejscu opowiadał nam absolwent III LO.

- Dowiedzieliśmy się skąd wzięło się powiedzenie: Dzielić skórę na niedźwiedziu i dlaczego w budynku giełdy znajduje się figura byka (podobnie jak przed giełdą na Wall Street). Mówiliśmy o szaleństwie tulipomanii i o tym, że nawet najtęższe umysły mogą na giełdzie stracić wielkie majątki. Nie uniknął tego Issak Newton inwestując w akcje Kompanii Wschodnioindyjskiej- uczestnicy wycieczki.

 
Drugi punkt wycieczki to wizyta w Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego. Odbyły się ciekawe ekspozycje w grupach z przewodnikiem. Uczestnicy mieli krótką powtórkę z historii pieniądza. Obejrzeli eksponaty numizmatyczne, upewnili się, że w portfelach nie mają fałszywych banknotów. Zdecydowanie największą atrakcją była wizyta w skarbcu i możliwość dotknięcia sztabki z najprawdziwszego złota. Fakt, że jej waga to 12 kg, a wartość ok. 2,5 miliona złotych zrobił na wszystkich wrażenie.

Kolejny etap realizacji dofinansowanego zadania to współpraca ze środowiskiem. W związku z tym we wtorek 25 lutego 2020 r. mgr Iwona Wendt  - z projektem „Złoty Polski ma sto lat” dotarła do Szkoły Podstawowej nr 11 W Ostrowie Wielkopolskim, gdzie przeprowadziła warsztaty matematyczne w trzech klasach ósmych.

zdjecie

Pracując w grupach uczniowie udawali, że są posiadaczami sztabki złota i w związku z tym obliczali jej objętość, jej wagę, ustalili cenę złotej sztabki w dolarach i w złotówkach. Sprawdzili ile furgonetek potrzeba do przewiezienia 100 ton złota i ile sztabek można załadować na jedną furgonetkę.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 102