OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Przygotowania w ostrowskim szpitalu
2 marca 2020 roku

Przygotowania w ostrowskim szpitalu

Czasowe ograniczenie przyjęć na oddziałach zachowawczych, wzmożony rygor sanitarny, zakaz odwiedzin na wszystkich oddziałach szpitalnych to kilka działań profilaktycznych w związku z ewentualnością pojawienia się korona wirusem. Jednak bez paniki, bo działania te oznaczają jedynie wzmożone przygotowania na ewentualność pojawienia się wirusa.

zdjecie

Ostrowski szpital jako jeden z dziewięciu objęty został przez Wojewodę Wielkopolskiego w Wielkopolsce stanem podwyższonej gotowości. Informacja ta pojawiła się  28 lutego 2020 r. O tym, co decyzja ta oznacza w praktyce poinformowano podczas spotkania z dziennikarzami w dniu 2 marca. Wszystko po to, by przekazać rzetelną informację o sytuacji epidemiologicznej.

Jak mówił dyrektor ostrowskiego szpitala wszystkie podejmowane działania mają daleko idący i wyprzedzający charakter na ewentualność pojawienia się pacjenta mogącego być zakażonym korona wirusem.

- ‘‘Stan podwyższonej gotowości oznacza, że wstrzymane zostają planowane przyjęcia na oddziały zachowawcze, oddziały urazowe np. operacje endoprotez na ortopedii wykonywane są normalnie.  Nie dotyczy to oczywiście pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Decyzja Wojewody niesie także obostrzenia dotyczące personelu medycznego. Charakter tej decyzji i rygor natychmiastowej wykonalności nakazuje nam bezwzględny obowiązek zastosowania się do niej’’ -  powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecie

Niektóre ostrowskie oddziały ze względu na dużą liczbę infekcji już od dwóch tygodni wprowadziły zakazy odwiedzin. Teraz tym objęte zostały pozostałe oddziały.

‘’Nie dzieje się nic złego a wszystko co robimy to działania na rzecz naszych mieszkańców. Nasz szpital już tydzień temu wdrożył procedury na ewentualność pojawienia się wirusa. Na ten moment podjęliśmy niezbędne działania na wypadek możliwości rozwijania się potencjalnego zagrożenia. Naszym głównym zadaniem, i w tym kierunku idą wszystkie działania, jest zmniejszenie ryzyka potencjalnych dróg zakażenia’’ – powiedział Dariusz Bierła dyrektor ostrowskiego szpitala.

W celu minimalizacji ryzyka wprowadzono wzmożony rygor sanitarny dotyczący zasad aseptyki. W szpitalu pojawiły się dodatkowe punkty z dozowniki płynu do dezynfekcji rąk, z których każdy może skorzystać.

Decyzja Wojewody nakłada także obowiązek przygotowania poszerzonej bazy łóżkowej. Ostrowski szpital dzięki poczynionym w ostatnich latach inwestycjom dysponuje m.in. nowoczesnymi oddziałami intensywnej terapii dla dzieci i dla dorosłych wraz z zapleczem, w tym z izolatkami, jak również oddziałem neurologicznym, SOR-em, kardiologią oraz innymi wysokospecjalistycznymi miejscami do leczenia pacjentów.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 116