OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Apel w sprawie Kolei Dużych Prędkości
4 marca 2020 roku

Apel w sprawie Kolei Dużych Prędkości

Rada Powiatu Ostrowskiego przyjęła apel skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowego przebiegu nowej trasy Kolei Dużych Prędkości. -‘’Zwracamy się (…) o ich niezwłoczną modyfikację, w sposób, który pozwoli mieszkańcom Powiatu Ostrowskiego na bezpośredni dostęp do linii kolei dużej prędkości, jednocześnie zapewniając połączenia z Poznaniem, Wrocławiem oraz Łodzią’’ – czytamy w piśmie.

zdjecie

Z projektem przyjęcia apelu wystąpił radny Bartosz Ziółkowski z Klubu Przyjazny Powiat, który prosił radnych o przyjęcie dokumentu wskazując, że jest to uzasadnione ze względu na toczące się konsultacje dotyczące planowanej inwestycji. Propozycja ta wywołała dyskusję za i przeciw przyjęciem apelu na sesji.

zdjecie

Radny Ryszard Pluciński z klubu Prawa i Sprawiedliwości poinformował, że w jego przekonaniu jest to apel przedwcześnie przyjmowany, skoro trwają właśnie konsultacje. Radny zaproponował, aby z jego podjęciem poczekać do zakończenia konsultacji tj. do 10 marca i wtedy jeśli będzie taka wola zwołać nadzwyczajną sesję poświęconą tylko tej sprawie. Uznał, że jest to także czas potrzebny na przygotowanie się poszczególnych radnych.

zdjecie

Bartosz Ziółkowski kontrargumentując powiedział, że inicjatywa przyjęcia apelu nie ma absolutnie charakteru politycznego, a jest to efekt zainicjowanej wcześniej przez liderów samorządów miasta i powiatu dyskusji na temat miejsca powiatu na mapie KDP. Wskazał także, że miesięcy okres konsultacji jest bardzo krótki. Radny Michał Wilczura z Polskiego Stronnictwa Ludowego stwierdził, że jest to dobry moment na podjęcie stosownego dokumentu. Starosta Ostrowski Paweł Rajski dodał, że nie są to działania przeciwko komukolwiek, a w sprawie bardzo ważnej dla powiatu i aglomeracji. Wicestarosta Roman Pacholczyk zwrócił uwagę z kolei uwagę na fakt zabudowania wyznaczonych pierwotnie tras przebiegu KDP.

zdjecie

zdjecie

Po wymianie argumentów i dwóch krótkich przerwach radni przyjęli apel, przy dwóch głosach wstrzymujących się.

Treść apelu w załączniku.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 147