OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Tuż za podium
9 marca 2020 roku

Tuż za podium

Ewelina Stempin i Adam Połczyński, uczniowie czwartej klasy o profilu technik budownictwa ostrowskiego Zespołu Szkól Budowlano-Energetycznych zdobyli wysokie czwarte miejsce na IX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Budowlanej „Buduj z Pasją”. Ta największa tego typu branżowa impreza w Polsce miała miejsce w dniach 28 luty – 1 marca w „Arenie” w Gliwicach podczas Międzynarodowych Targów Budowlanych.

zdjecie

Wśród celi olimpiady, której organizatorem jest Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej znajdują: podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej uczniów, doskonalenie umiejętności praktycznych oraz kształtowanie kompetencji zawodowych.

zdjecie

zdjecie

W finale Olimpiady uczniowie ostrowskiego ZSB-E zmierzyli się przedstawicielami 15 najlepszych szkół budowlanych z całego kraju wyłonionych na podstawie etapu regionalnego, w którym brały udział 82 szkoły. Uczestnicy mieli do wykonania zadania przygotowane przez sponsorów imprezy, największe firmy z branży budowlanej.

zdjecie

- Tegoroczne zadanie z części praktycznej polegało na wykonaniu szachtu instalacyjnego w systemie suchej zabudowy według przygotowanego projektu oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wszystko odbywało się pod bacznym okiem krytycznego jury. Na zadanie uczestnicy mieli 3,5 godziny. Następnie, sprawdzano wiedzę teoretyczną. W tym przypadku rywalizujący musieli udzielić odpowiedzi na 40 specjalistycznych pytań. – powiedziała Ewa Szymańska, nauczyciel przedmiotów z zakresu budownictwa w ostrowskim ZSB-E. Generalnym sponsorem Olimpiady była firma RIGIPS Saint-Gobain.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 77