OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiat w stanie podwyższonej gotowości
12 marca 2020 roku

Powiat w stanie podwyższonej gotowości

Na terenie Powiatu Ostrowskiego nie wykryto osób zarażonych korona wirusem (na dzień 12 marca). Testy wykonane dla kilku podejrzanych osób przyniosły wynik negatywny. –‘’Sytuacja jest stabilna, ale nie możemy mówić o żadnej zielonej wyspie, co mogłoby niepotrzebnie uspokajać. Jesteśmy w stanie niebezpieczeństwa, stanie który wymaga ostrożności i przestrzegania przepisów sanitarnych’’ – mówi Andrzej Biliński Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

zdjecie

W dniu 12 marca 2020 odbył się w Starostwie Powiatowym w Ostrowie cykliczny briefing dotyczący oceny bieżącej sytuacji epidemiologicznej. – ‘’Wprowadziliśmy tę zasadę komunikowania się ze społeczeństwem po to, by sukcesywnie przekazywać rzetelne informacje w tej sprawie’’ – powiedział Starosta Paweł Rajski.

Do tej pory na terenie powiatu wykonano kilka testów na obecność korona wirusa, bo tyle osób było podejrzanych. Trzy osoby objęte są także kwarantanną domową. – ‘’ok. 60 osób objętych jest nadzorem epidemiologicznym. To są osoby zdrowe, które przebywały w rejonach, w których notuje się przypadki zachorowań, ale nie przebywały strefach „zero’’ gdzie wykryto szczególnie dużo przypadków zakażeń wirusem. Te osoby pozostają w domach same kontrolują swój stan zdrowia, temperaturę i przekazują dane telefonicznie. Nie ma potrzeby, aby zgłaszały się osobiście’’ – powiedział A Biliński.

Dziennie kilkaset osób korzysta z infolinii ostrowskiego sanepidu oraz telefonu alarmowego.

Służby sanitarne mają świadomość, że należy spodziewać się kolejnych zachorowań, jednak przestrzeganie reżimów sanitarnych daje szansę przerwania łańcucha zakażeń.

- ‘’Proszę mieszkańców o odpowiedzialność. Szczególnie zwracam się z prośbą do rodziców uczniów, aby wpłynęli na dzieci, by te nie zlekceważyły zaleceń i rzeczywiście pozostały w domach. Nie powtórzmy błędu innych krajów, w których po odwołaniu zajęć ludzie wykorzystali ten czas na publiczne spotkania towarzyskie. Ograniczmy także do niezbędnego minimum kontakty urzędowe w naszym starostwie oraz innych placówkach’’ – mówił Starosta Rajski.

zdjecie

Kolejne działania podejmuje także ostrowski szpital. Mimo, że nie przebywa żadna osoba zarażona korona wirusem wprowadza ograniczenia w dostępnie osób postronnych. – ‘’Obowiązuje zakaz odwiedzin na wszystkich oddziałach, ale wprowadziliśmy także ograniczanie poruszania się innych osób. Dotyczy to osób, które przychodziły na informacje, do laboratorium oraz zakładu rehabilitacji i diagnostyki obrazowej. Odwołujemy planowe hospitalizacje oraz porody rodzinne’’ – powiedział Dariusz Bierła dyrektor ostrowskiego szpitala. Podkreślił także, że szpital boryka się z problemami w dostępności do środków ochrony osobistej. Zapas, którym dysponuje placówka wystarczy na kilka dni.

zdjecie

Mimo przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji celowej są ogromne problemy z zakupem niezbędnych urządzeń i materiałów. –‘’Otrzymaliśmy informację o przyznaniu dotacji w wysokości ok. 600 tys. zł od Wojewody na zakup sprzętu do dezynfekcji i sprzętu medycznego m.in. respiratorów, kardiomonitorów i pomp infuzyjnych. Z jednej strony to dobra informacja. Ale z drugiej nie jesteśmy w stanie tej dotacji na razie spożytkować, bo nic nie można kupić’’ – powiedział Paweł Rajski.

- ‘’Robimy wszystko, aby uzupełnić i dokupić niezbędny sprzęt. Wystąpiliśmy m.in. do Agencji Rezerw Materiałowych, do firm z którymi współpracujemy. Od wszystkich otrzymujemy informację, że stany magazynowe wynoszą zero. Pozostaje nam monitować i czekać’’ – powiedział dyrektor Bierła.

Jak podkreślano podczas spotkania z dziennikarzami słuszną decyzją było zawieszenie zajęć szkolnych. Nie oznacza to jednak wakacji dla uczniów.

zdjecie

‘’Uczniowie zostali poinformowani, że nauczyciele wykorzystując środki typu: Internet, WhatsApp, Instagram szkolny, Facebook szkolny, a także dziennik elektroniczny będą się z nimi kontaktować. Nauczyciele przygotują dla nich różnego rodzaju zadania, aby mogli je w swoich domach wykonywać. Ten czas nie jest czasem wakacji, dlatego uczniowie pozostają w gotowości do nauki, a nauczyciele pozostają w gotowości do pracy. Poprosiłam swoich nauczycieli, aby wykorzystywali e-podręczniki, aby w ten sposób zadawali uczniom zadania do wykonania i rozliczali ich z wykonania również ta drogą. Jest to absolutnie możliwe. W dzienniku elektronicznym mamy dostęp do wszystkich rodziców, do uczniów i nauczycieli, a dzięki czemu nasze informacje docierają do wszystkich bardzo szybko’’ – powiedziała Maria Tomalak dyrektor III LO.

zdjecie

Powiat Ostrowski przygotowuje się także na ewentualność pojawienia się większej grupy osób objętych kwarantanną. -‘’Starosta podjął decyzję, że ze środków powiatu przygotowany zostanie obiekt na potrzeby kwarantanny osób, które odbywać ją będą poza domem. Wyposażony zostanie w kilkadziesiąt miejsc noclegowych wraz z wyposażeniem. Mieścić się będzie w internacie szkolnym w Przygodzicach. Jest to budynek wolnostojący, w którym łatwo można zorganizować ochronę oraz aprowizację. Gotowość osiągnie w ciągu kilku dni’’ - powiedział Jerzy Garczarek kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego ostrowskiego starostwa.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 579