OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wspierają szpital w zakupach sprzętu
17 marca 2020 roku

Wspierają szpital w zakupach sprzętu

Najbardziej skuteczna metoda leczenia chorych zakażonych koronawirusem to respiratoterpia. Dlatego to właśnie respiratory są najbardziej pożądanym sprzętem medycznym. W obliczu rozmiaru epidemii wsparcie na zakup najnowszych urządzeń dla ostrowskiego szpitala kierowane jest z różnych stron: administracji rządowej, samorządów, jak również firm prywatnych, ale także osób indywidualnych. Szpital dwoi się troi, aby kupić za przekazywane środki nieosiągalne niemal wyposażenie.

zdjecie

Obecna sytuacja epidemologiczna, ale także wyposażenie w niezbędne środki i wsparcie płynące z różnych stron do największej lecznicy w powiecie były przedmiotem briefingu, który odbył się 17 marca 2020 r. przed bramą wjazdową do ostrowskiego szpitala.

zdjecie

Dziennikarze doświadczyli osobiście tego co czeka wszystkich chcących wejść na teren szpitala. A ten przygotowując się na zwiększoną liczbę zakażonych koronawirusem wprowadza kolejne obostrzenia.  Wstęp na teren mają tylko pacjenci, którzy musze najpierw przejść przez śluzy umiejscowione w namiotach.

zdjecie

Nadal obowiązuje ścisły zakaz odwiedzin. Wstrzymane „planówki’’, zamknięto dostęp do zakładu rehabilitacji. Wstrzymano prace budowlane na realizowanych inwestycjach.  Wszystko po to, by zminimalizować ryzyko.

W ciągu ostatnich dni poprawił się stan zaopatrzenia w środki ochrony osobistej. W niedzielę dotarła do szpitala w Ostrowie pierwsza partia kombinezonów, masek, gogli i butów z Agencji Rezerw Materiałowych. Udało się także szpitalowi kupić część sprzętu w hurtowniach na terenie całego kraju. – ‘’Na razie mamy zabezpieczenie na ok. tydzień pracy. Jednak musimy mieć świadomość, że szczyt zachorować dopiero przed nami. Liczymy, że otrzymamy kolejne dostawy’’ – powiedział Dariusz Bierła dyrektor ostrowskiego szpitala.

zpital otrzymał wsparcie od instytucji i firm z terenu powiatu na zakup niezbędnego sprzętu medycznego. ​Nie tylko samorządy chcą pomóc i przekazują pieniądze. Ale także firmy prywatne. Pół miliona złotych na zakup 8 respiratorów - przekazała szpitalowi w Ostrowie firma COM40. Zakup respiratorów jest także przewidziany z części dotacji, którą w wysokości 600 tys. zł przekazał Wojewoda Wielkopolski w ramach tzw. specustawy. 100 zł na respirator przekazała Prezydent Ostrowa. Teraz szpital dwoi się i troi, by sprzęt kupić!

zdjecie

- ‘’To jest dobry moment by podziękować za otrzymywane wsparcie. Bo otrzymujemy je nie tylko od samorządów, ale także od firm prywatnych. Mamy dużo telefonów z propozycją pomocy finansowej. Ale i też realne przelewy. W poniedziałek firma COM40 przekazała pół miliona złotych na zakup 8 respiratorów. Mój zastępca oraz pielęgniarka oddziałowa „wiszą” cały czas na telefonach by aparaturę zamówić. Terminy dostawy wahają się od kilku do kilkunastu tygodni. Niektóre pozycje już zostały zamówione i liczymy, że do trafią do nas w miarę szybko’’ - mówi dyrektor szpitala w Ostrowie Dariusz Bierła.

Chętnych do wsparcia jest coraz więcej. Nie tylko firm, ale i pojedynczych osób. Chcą szyć maseczki, chcą w ogóle pomagać - dodaje starosta ostrowski Paweł Rajski.

-‘’To jest budujące, jak ofiarni potrafią być mieszkańcy i przedsiębiorcy. Oczywiście zapisujemy każdą chęć pomocy i będziemy z nich korzystać. Ja sam odbieram telefony od różnych ludzi, którzy mówią... panie starosto czego potrzeba, jak możemy pomóc... możemy szyć maseczki, tylko dajcie nam wzór. Taka postawa cieszy niezmiernie’’ – powiedział Starosta.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 248