OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
V Święto Konwalii
19 maja 2009 roku

V Święto Konwalii

Już po raz piąty w Domu Pomocy Społecznej w Psarach odbyło się Święto Konwalii. Tradycyjnie impreza miała charakter otwarty i była doskonałą okazją do integracji pensjonariuszy nie tylko z mieszkańcami Psar, ale również z gośćmi przybyłymi z zaprzyjaźnionych placówek pomocy społecznej.

Głównym organizatorem piątego już Święta Konwalii był Dom Pomocy Społecznej w Psarach. Na coroczny festyn zaproszono pensjonariuszy z dwudziestu zaprzyjaźnionych placówek. Na festynie nie zabrakło również przedstawicieli władz samorządowych, duchowieństwa, wielu instytucji i sponsorów.

Uczestnicy Święta bawili się przy dźwiękach kapeli ludowej z Blizanowa, wysłuchali występu Fabryki Spektakli, obejrzeli występ kabaretu Sami Swoi, a przy zespole Grupo Costa mogli tańczyć rytmy latynoamerykańskie.

Przedstawiciele zaprzyjaźnionych placówek wzięli udział w dwóch konkursach: na najciekawsze konwaliowe nakrycie głowy, w którym I miejsce zajął Dom Pomocy w Śremie, oraz konkurs plastyczny „wiosenne inspiracje” w którym tryumfowała mieszkanka Domu Pomocy z Psar pani Jagoda Rosik.

Organizatorzy zapewnili również atrakcje przybyłym VIP-om, którzy sprawdzili swoje siły i umiejętności w niecodziennych zadaniach. I tak, w konkursie przeciągania meleksa bezkonkurencyjny okazał się Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Michalczak, natomiast najszybszy w układaniu płytek ceramicznych był Radny Powiatowy Grzegorz Finke.

Oprócz tego można było przejechać się bryczką i podziwiać występ zespołu akrobatyczno - tanecznego z gimnazjum w Sieroszewicach. Impreza zakończyła się wspólną zabawą przy muzyce zespołu Cross.

Odwiedzin: 626