OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Pierwszy przypadek wirusa
25 marca 2020 roku

Pierwszy przypadek wirusa

Mieszkający w Ostrowie 17-letni chłopak jest pierwszą potwierdzoną osobą zakażoną koronawirusem w Powiecie Ostrowskim. O sytuacji epidemiologicznej poinformowano w poniedziałek 23 marca 2020 r. podczas wideokonferencji zorganizowanej w Starostwie Powiatowym.

zdjecie

Dyrektor ostrowskiego Sanepidu Andrzej Biliński przedstawił szczegóły i okoliczności zdiagnozowania pierwszego pacjenta z koronawirusem. 17-latek mieszkający w Ostrowie z osobą towarzyszącą przebywał w Austrii, skąd powrócił tuż przed zamknięciem granic.

- ‘’Dosyć szybki kontakt z nim i jego rodziną, pozwolił na bieżące śledzenia stanu zdrowia. Stan był zadowalający. Samodzielnie zdecydował się na ograniczenie kontaktów z innymi. Jednak liczba osób z którym się kontaktował była stosukowo mała. Ustaliliśmy kontakty i pięć osób, z którymi miał kontakt zostało skierowanych na wykonanie testów’’ – powiedział A. Biliński dyrektor ostrowskiego sanepidu.

zdjecie

Niepokojące objawy zaobserwowała matka nastolatka. Nie były one charakterystyczne dla zakażenia koronawirusem, gdyż nie były związane z niewydolnością oddechową, podwyższoną temperaturą czy kaszlem. W tym przypadku wystąpiły zaburzenia węchu i smaku.

-‘’To typowy przykład „importu wirusa” – mówił A. Biliński.

Z myślą o osobach powracających z zagranicy, na miejsce kwarantanny uruchomiony został internat ZSP CKU w Przygodzicach.

‘’Z naszych środków przygotowaliśmy miejsce, w którym osoby mogą poddać się kwarantannie.’’  - powiedział Starosta Paweł Rajski.

Szczegółową procedurę „zasiedlania’’ tego obiektu przedstawił Jerzy Garczarek kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obronności w Starostwie Powiatowym.

     Jak wyjaśnił, osoba która z różnych względów nie może odbywać kwarantanny w domu, powinna zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza, który powiadamia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Tam podejmowana jest decyzja o skierowaniu do ośrodka kwarantanny. W razie trudności ze zgłoszeniem się do swojej gminy, można zadzwonić bezpośrednio do Urzędu Wojewódzkiego pod numer 61 854 99 92.

zdjecie

Starosta Paweł Rajski zaznaczył, że choć ośrodek w Przygodzicach przygotowany został przez Starostwo Powiatowe, to jednak formalnie pozostaje on w gestii wojewody. Nie mniej powinien w pierwszej kolejności ma on służyć mieszkańcom powiatu ostrowskiego. Na chwilę obecną nie przebywa tam żadna osoba.

Sytuację w ostrowskim szpitalu przedstawił dyrektor Dariusz Bierła. W trosce o zdrowie personelu, a tym samym pacjentów, wprowadzono kolejne ograniczenia w funkcjonowaniu szpitala. Mimo pracy w wyjątkowych warunkach cały personel realizuje wszelkie niezbędne procedury. Szpital posiada wystarczającą ilość środków ochrony osobistej, choć ze względu na zaostrzony rygor środki te zużywane są w bardzo dużych ilościach. Wsparciem w zaopatrzeniu służą lokalne firmy i osoby prywatne. Szpital nawiązał również kontakt z firmą szyjącą profesjonalne maski chirurgiczne, która ma uzupełniać ten asortyment.

- ‘’Nie ma dnia żebyśmy nie próbowali zwiększać posiadanego sprzętu czy asortymentu. Dotarła już do nas pierwsza partia sprzętu. Są to ssaki elektryczne, pompy infuzyjne, kardiomonitory i łóżka intensywnej terapii. Czekamy na dostawę respiratorów oraz drugiej partii kardiomonitorów i łóżek’’– mówił dyrektor Bierła

Starosta Paweł Rajski przekazał także podziękowania wszystkim osobom i instytucjom prowadzącym bezpośrednie działania w walce z koronawirusem, jak również darczyńcom wspierającym ostrowski szpital, starosta prosił o dalsze zaangażowanie.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 219