OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
1 kwietnia 2020 roku

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na pożyczki dla mikro przedsiębiorców, których działalność ograniczona została epidemią koronawirusa.

Zgodnie z art. 15 zzd ust 2 ustawy z dnia 31.03.2020r. poz. 568 o zmianie ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Powiatowy Urząd Pracy otwiera nabór wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw.

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy praca.gov.pl lub w przypadku trudności osobiście w godzinach 7.30- 10.00 w budynku Powiatowego Urzędu Pracy ul. Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski w okresie od dnia 01.04.2020r. do wyczerpania limitu dostępnych środków.

O terminie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do urzędu bądź data przesłania w formie elektronicznej. Wnioski złożone poza terminem ogłoszonego naboru stają się bezprzedmiotowe.

Szczegółowych informacji udziela:

Kierownik działu CAZ-I – Romana Piskorska

Specjalista ds. programów – Magdalena Król

e-mail: r.piskorska@pupostrow.pl telefon: 62 73 73 228

e-mail: m.krol@pupostrow.pl telefon: 62 73 73 217

Informacje ogólne wraz z dokumentami do pobrania są na stronie internetowej: www.ostrowwielkopolski.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiębiorcow/tarcza

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 181