OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
DPS w Psarach w kwarantannie
7 kwietnia 2020 roku

DPS w Psarach w kwarantannie

Potwierdzenie zakażeniem koronawirusem wykryto u jednej z pracownic Domu pomocy Społecznej w Psarach. Placówka została zamknięta i zarządzono w niej kwarantannę.

O bieżącej sytuacji epidemiologicznej poinformowano podczas wideokonferencji, która odbyła się 7 kwietnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym. Wzięli w niej udział Starosta Paweł Rajski oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny Andrzej Biliński.

zdjecie

Sytuacja na terenie Powiatu Ostrowskiego jest dynamiczna, a dziś otrzymaliśmy informację, że jedna z pracownic zatrudniona w Domu Pomocy Społecznej w Psarach jest zakażona koronawirusem. Zostały podjęte natychmiastowe działania, aby zabezpieczyć pensjonariuszy oraz personel – powiedział Paweł Rajski, starosta ostrowski.

W DPS w Psarach przebywa obecnie 166 pensjonariuszy oraz około 41 pracowników. U dwóch podopiecznych stwierdzono gorączkę powyżej 38 stopni. Zostali oni odizolowani od pozostałych. Inspektor sanitarny podjął decyzję o natychmiastowym zamknięciu DPS i poddaniu wszystkich obowiązkowej kwarantannie.

– ‘’Nikt nie może opuścić zakładu i wszyscy zostają w DPS-ie. Nie mogą zmieniać swojego miejsca pobytu’’ – powiedział Andrzej Bieliński, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie.

Pracownicy, którzy w tym momencie przebywali w domu zostali objęci kwarantanną domową. Za kilka dni od wszystkich osób zostaną pobrane wymazy. Chodzi o to, aby badania były w pełni wiarygodne.

zdjecie

Decyzją Starosty Ostrowskiego do Psar dostarczone już zostały dodatkowe łóżka oraz środki ochrony osobistej. Na czas kwarantanny trzeba bowiem przygotować na miejscu tymczasowe miejsca noclegowe dla całego zespołu.  

Jak poinformował A. Biliński, w zaledwie kilka minut ustalono źródło zakażenia w DPS Psary.

– ‘’Jest to jedna z osób zatrudnionych, która miała wcześniejszy kontakt z osobą zakażoną. Nasz niepokój budzi fakt, że osoba ta mając już pewne objawy, symptomy, przebywała na terenie DPS i mając te objawy miała kontrakt z większością pensjonariuszy oraz z częścią personelu’’ – powiedział Inspektor Biliński.

Sytuacja w DPS wygląda bardzo poważnie. To największa akcja kwarantanny zarządzona dotąd na terenie Powiatu Ostrowskiego.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 295