OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Maturę z języka niemieckiego ma już zaliczoną!
8 kwietnia 2020 roku

Maturę z języka niemieckiego ma już zaliczoną!

Pozytywna informacja trafiła w ostatnich dniach do ucznia IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Konrad Tetrzona został finalistą 43 Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, w której wykazał się wysokimi umiejętnościami językowymi oraz obszerną wiedzą nt. krajów niemieckojęzycznych.

- „Sukces jest ogromny biorąc pod uwagę, jakimi umiejętnościami i jaką wiedzą muszą się wykazać uczniowie na poszczególnych etapach olimpiady. Uczestnicy muszą biegle posługiwać się językiem niemieckim, zarówno w mowie jak i w piśmie, posiadać obszerną wiedzę dotyczącą literatury, historii oraz krajo- i kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego. A przypomnę, że są to Niemcy, Austria, większa część Szwajcarii i Lichtenstein” -  wyjaśnia nauczycielka Konrada, pani Małgorzata Jędroch.

Aby dostać się do ścisłego finału należało z części pisemnej otrzymać 95% punktów, następnie toczyć rozmowy z trzema komisjami, z których każda oceniała inny zakres tzn. znajomość literatury, historii i kultury oraz poziom językowy. Konkurs odbył się na UAM w Poznaniu, który razem z Wyższą Szkołą Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego jest organizatorem tych niemieckojęzycznych zmagań.

- „W tym roku sytuacja jest wyjątkowa i nie odbędzie się oficjalne spotkanie i wręczenie nagród, ale potwierdzeniem wielkich umiejętności Konrada i wielkiego sukcesu będzie na pewno to, że jest on zwolniony z egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na obu poziomach, a na jego zaświadczeniu maturalnym pojawi się 100 % punktów” – dodaje M. Jędroch.

Odwiedzin: 619