OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Centralna w krajowej czołówce
21 kwietnia 2020 roku

Centralna w krajowej czołówce

W ostrowskim szpitalu powstała nowa centralna sterylizatornia. Nowoczesne wyposażenie, przestronność i funkcjonalność wnętrz decydują, że jest to obiekt należący do krajowej czołówki.

zdjecie

Centralna sterylizatornia to miejsce, do którego bez którego nie jest możliwy rozwój, ani funkcjonowanie szpitala. To tutaj dezynfekowane są bowiem wszystkie narzędzia używane do wykonywanych zabiegów i operacji. Rozwój oddziałów urazowych ostrowskiego szpitala powodował, że dotychczasowe pomieszczenia były zbyt ciasne i mało wydajne. Jak ważnym ogniwem w zapewnieniu odpowiednich warunków sanitarnych jest sterylizatorinia uzmysłowiła dobitnie wszystkim epidemia koronawirusa.

zdjecie

Nowa sterylizatornia zlokalizowana została na parterze nowo wybudowanego skrzydła szpitala. Prace budowlane rozpoczęły się w październiku 2019 r. Zanim przystąpiono do budowy czyniono starania o pozyskanie funduszy na ten cel. Złożony został m.in. wniosek o dofinansowanie z rezerwy Premiera.

- ‘’Już na etapie projektowania i budowy nowego skrzydła zaplanowaliśmy, że w przypadku pozyskania środków finansowych będziemy budować centralną sterylizatornię. I to stało się faktem. Inwestycja była sporym wysiłkiem finansowym bo całość kosztowała ponad 5 mln złotych.’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecie

Montaż finansowy przygotowany na potrzeby tej inwestycji obejmował zaangażowanie środków z trzech źródeł.

‘’Staraliśmy się o dotację z puli Premiera i udało się nam na ten cel pozyskać kwotę 1,2 mln zł. To są znaczące środki, które pozwoliły nam rozpocząć przygotowania. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania tych środków’’ – powiedział Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

Z budżetu powiatu ostrowskiego wyasygnowano 1,5 mln, a pozostałe środki to kredyt inwestycyjny, który na ten cel zaciągnął ostrowski szpital.

zdjecie

- ‘’Nowa sterylizacja pozostaje w podziemiu, ale jest to już zupełnie inny poziom, inna jakość. Wspólnie ze starostwem remontujemy i rozbudowujemy szpital. Jednak nie tylko same oddziały stanowią o jakości i świadczeniu usług w szpitalu. Postawiliśmy na rozwój oddziałów zabiegowych, ostatnim jest oddział okulistyki. To wszystko wymaga za sobą sprawnej sterylizacji’’ – powiedział Dariusz Bierła.

Zamiast dotychczasowej ciasnoty pracownicy będą mieli do dyspozycji kilkaset metrów kwadratowych powierzchni wyposażonych w nowoczesne urządzenia.- ‘’Wreszcie mamy warunki odpowiadające wszelkim rozporządzeniom ministra zdrowia’’ - powiedział Rafał Wielebski szef sterylizatorni w ostrowskim szpitalu. –‘’Minimalny czas potrzeby na to, aby urządzenie skażone mogło być ponownie użyte to ok. 5 godzin. Dziennie przygotowujemy ok. 20 wsadów sterylizacyjnych. Laikowi niewiele to mówi, ale to bardzo duża objętościowo ilość narzędzi’’.

Głównym wykonawcą inwestycji była firma Informer Med specjalizująca się tego typu inwestycjach, podwykonawca firma PBO Sp. z o.o. W Ostrowie zamontowano nie tylko nowe urządzenia, ale także system komputerowy monitorujący obieg tych narzędzi, etapy wykonywania czynności co w efekcie daje pełną gwarancję sterylności. Wystrojem wnętrz zajęła się firma Art. Studio.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 121