OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Odliczenia od darowizn
29 kwietnia 2020 roku

Odliczenia od darowizn

Ok. 1,9 mln. zł wpłynęło do tej pory na konto ostrowskiego szpitala z przeznaczeniem na walkę z koronawirusem. To wpłaty zarówno osób indywidulanych, samorządów i przedsiębiorstw, w sumie ponad 235 podmiotów. Jest możliwość odliczania większych kwot od darowizn!

Każda wpłata jest cenna, ale warty podkreślenia jest udział firm bo przecież nie jest łatwo w obecnej sytuacji, a przyszłość też nie wydaje się do końca pewna. Do kwoty pomocy doszły jeszcze dary rzeczowe, których wartość wyliczono na ponad 260 tys. zł, a suma ta cały czas rośnie. Za każdym razem i przy każdej okazji serdecznie za to D Z I Ę K U J Ę!  Dziękując mam przy okazji ważną informację dla firm darczyńców.

Podatnicy mogą odliczyć od postawy opodatkowania za 2020 r. – także przy obliczaniu zaliczki na podatek, uprzednio nie odliczone na zasadach ogólnych darowizny dokonane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. dla podmiotów leczniczych.

Warunkiem odliczenia jest cel darowizny, jakim jest przeciwdziałanie COVID-19, wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobiegniem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby.

W przypadku darowizny przekazanej :

- do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,

- w maju 2020 r. –  odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,

- od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 100% wartości darowizny.

Ulga przysługuje także podatnikom opodatkowanym w formie podatku liniowego (19%).

Podstawa prawna : art. 4 i 23 ustawy o COVID -19

ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim od dnia 23 kwietnia 2020 r. został uwzględniony w wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w związku z przeciwdziałaniu COVID-19 na terenie Wielkopolski, w związku z tym powyższe zasady mają zastosowanie dla darczyńców ZZOZ.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 92