OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Komputery do zdalnej nauki
8 maja 2020 roku

Komputery do zdalnej nauki

28 wysokiej jakości laptopów wraz z pakietem biurowym i zestawem słuchawkowym trafi do młodzieży szkól prowadzonych przez powiat. Na ten cel Powiat Ostrowski pozyskał dofinansowanie w wysokości 88 081,00 zł w ramach projektu „ Zdalna Szkoła”.

zdjecie

Wniosek “Zdalna szkoła” złożony przez powiat ostrowski przeszedł pozytywną ocenę i uzyskał dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji, którą przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Polski stanu epidemii, spowodowanym zagrożeniem zakażenia COVID-19.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 88 081,00 zł, do szkół średnich, trafił sprzęt zaspokajający potrzeby 28 uczniów. Wysokiej jakości laptopy wraz z pakietem biurowym i zestawem słuchawkowym umożliwią młodzieży, która nie miała takiej możliwości realizację podstawy programowej w warunkach domowych. Z tej możliwości będą mieli okazję skorzystać uczniowie następujących szkół: I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego, II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. Gniazdowskiego, Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych, Zespołu Szkół Usługowych, Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU
w Ostrowie Wielkopolskim.

zdjecie

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

zdjecie

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 607