OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Terapia osób niepełnosprawnych trwa!
11 maja 2020 roku

Terapia osób niepełnosprawnych trwa!

Pomimo zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim terapia osób niepełnosprawnych trwa. Pracownicy dostarczają pomysły i materiały do pracy, a także służą poradą.

Na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda wielkopolski wydał polecenie o czasowym zawieszeniu działalności środowiskowych domów samopomocy od dnia 12 marca 2020 roku.

Zdając sobie sprawę z tej trudnej sytuacji, dyrekcja, kierownicy i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim postanowili pomóc swoim podopiecznym, ich rodzicom oraz opiekunom prawnym odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości.

- „Dla osób niepełnosprawnych bardzo ważny jest kontakt z drugim człowiekiem. Nasi uczestnicy potrzebują wsparcia, rozmowy, pocieszenia, dlatego jesteśmy z nimi w stałej łączności. Codziennie terapeuci, opiekunowie dzwonią do swoich uczestników. Rozmawiają z nimi oraz z ich opiekunami. Pytają o zdrowie, potrzeby, pomagają rozwiązać dylematy dnia codziennego. Ponadto każda z rodzin ma także możliwość skorzystania z teleporad naszego psychologa.” – wyjaśnia p.o Dyrektora ŚDS Małgorzata Pieczewska.

zdjecie

Uczestnicy zajęć ŚDS przyzwyczajeni są do zajęć, które codziennie odbywały się w ośrodku. W zależności od potrzeb i zainteresowań pracownicy przygotowują dla nich różnorodne prace plastyczne, techniczne, łamigłówki, czy nawet sprzęt i materiały do wypalania wzorów na drewnie. Wszystkie te materiały są systematycznie dowożone uczestnikom do domów busem Środowiskowego Domu Samopomocy.

- „Oprócz tego została założona strona internetowa Środowiskowego Domu Samopomocy - https://sds.osw.pl/, na której w zakładce „praca zdalna” umieszczane są artykuły podsuwające ciekawe pomysły na zagospodarowanie czasu wolnego. Są tu m.in. filmiki prezentujące przepisy kulinarne, eksperymenty, które można samemu wykonać w domu, zagadki, bajki, teatrzyk, spotkania z przyrodą, konkursy. Ważne jest to, iż mimo zawieszenia zajęć nasi podopieczni mają dostęp do różnorodnych materiałów umożliwiających im aktywnie spędzać czas, rozwijać zainteresowania, zgodnie z ich potrzebami” – dodaje M. Pieczewska.

Warto dodać, że pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim włączyli się także w akcję walki z koronawirusem poprzez szycie maseczek ochronnych. Do tej pory uszyto i przekazano do powiatu ostrowskiego 5 tysięcy szt. maseczek. Pracownicy Środowiskowego Domu w Ostrowie Wielkopolskim pomagają również w zapewnieniu ciągłości pracy w Domach Pomocy Społecznej oraz w Placówce Wsparcia Dziecka i Rodzinie znajdujące się na terenie powiatu ostrowskiego.

Podopieczni natomiast wzięli udział w akcji wykonania kartek świątecznych dla osób samotnych, niepełnosprawnych oraz obłożnie chorych, które przebywają na oddziałach szpitalnych oraz w domach pomocy społecznej.

- „Każdy z nas czeka na powrót do normalnego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy. Nie siedzimy jednak bezczynnie, prowadzimy prace porządkowe na ogrodach, dbamy o tereny zielone, sadzimy kwiaty, krzewy, odświeżamy sprzęty, ściany. Wszystko po to, by nasi uczestnicy po skończonej pandemii czuli się w ośrodku jak najlepiej!” – mówi M. Pieczewska.

Odwiedzin: 335