OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Twórczy sukces uczniów IV LO
15 maja 2020 roku

Twórczy sukces uczniów IV LO

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo IV LO „VESTITI” awansowało do e-Finału Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2020, który w formie online zostanie rozegrany w dniach 2-3 czerwca 2020 r.

Szkolna drużyna w składzie: Wiktoria Glinkowska, Julia Harych, Maria Ratajczak, Franciszek Szymański, znalazła się w ten sposób w gronie 20 najlepszych zespołów w Polsce, walczących w tegorocznym finale. Ten znaczący sukces to owoc pracy i zaangażowania 13 uczniów z klasy IIb pod kierownictwem Wiktorii Glinkowskiej, pełniącej funkcję dyrektora naczelnego miniprzedsiębiorstwa. Opiekunem młodych przedsiębiorców jest Karol Płokarz, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w IV LO. W poprzednim roku szkolnym reprezentacja IV Liceum także znalazła się w gronie uczestników finału ogólnopolskiego, co jest godne podkreślenia w kontekście silnej konkurencji ponad 200 szkolnych miniprzedsiebiorstw z całej Polski, zgłoszonych do programu.

zdjecie

W IV Liceum Ogólnokształcącym im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim od wielu lat ma miejsce szeroko rozumiana edukacja ekonomiczna i to nie tylko w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Z wielkim powodzeniem funkcjonują, w oparciu o program Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, młodzieżowe miniprzedsiębiorstwa. Celem całego programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających
z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. W każdym kolejnym roku szkolnym przedmiotem działalności jest inny zakres produkcji i sprzedaży. W tym roku młodzi przedsiębiorcy z ostrowskiego „Chopina” zajęli się sprzedażą odzieży, chętnie nabywanej przez młodzież (t-shirty, bluzy, koszulki polo) oraz worków gimnastycznych i eco - toreb. Tegoroczna działalność miniprzedsiębiorstwa IV LO „VESTITI” cieszyła się wielkim uznaniem klientów, czyli przede wszystkim uczniów i nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego, ale także doskonale wpisała się w promocję tej szkoły.

zdjecie

Produkty firmy były bowiem chętnie kupowane także podczas Drzwi Otwartych IV LO, zwłaszcza, że młodzi przedsiębiorcy oferowali szeroki wybór produktów w różnorodnej kolorystyce i oczywiście z logo IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim.

zdjecie

IV LO z jest szkołą ogólnokształcącą, która odnosi sukcesy, także ogólnopolskie, na wielu polach szeroko rozumianej edukacji, m.in. językowej, artystycznej, filmowej, humanistycznej, matematycznej, sportowej, ekonomicznej. Praca w szkolnym minirzedsiębiorstwie uczy młodych ludzi, jak ważna jest umiejętność rzetelnego gospodarowania i pokazuje rolę ekonomii w codziennym życiu. Historia, także ostatnich lat, uczy, że problemy ekonomiczne odgrywają kluczową rolę z życiu publicznym. Zrozumiał to doskonale prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton, który w 1992 r. wygrał wyścig do Białego Domu odwołując się do prostych i bardzo wyrazistych haseł ekonomicznych.

Odwiedzin: 632