OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Matura 2020 - w maseczce i bez maskotek
22 maja 2020 roku

Matura 2020 - w maseczce i bez maskotek

W bezpiecznej odległości od siebie z maseczkami na twarzy i bez tradycyjnych maskotek. Tak wyglądać będzie tegoroczna matura. O szczegółach tegorocznych egzaminów dojrzałości w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrowski poinformowano podczas wideokonferencji w Starostwie Powiatowym.

zdjecie

Spotkanie on-line poświęcone tematyce oświatowej odbyło się 22 maja 2020 r.

– ‘’Zakwitły wyjątkowo pięknie kasztany, ale życie napisało swój scenariusz i przesunęło terminy matur. Startujemy z opóźnieniem, ale zrobiliśmy wszystko, żeby uczniowie i nauczyciele czuli się bezpiecznie. Oczywiście są emocje, ale chcemy je ograniczyć do minimum’’ – mówił Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecie

W ujęciu statystycznym rok szkolny 2019/2020 ukończyło 1348 uczniów, z czego 1270 to uczniowie szkół młodzieżowych, a 78 to uczniowie szkół dla dorosłych. Z tej grupy do matury przystąpi 1220 uczniów, z tej liczby 1196 ze szkół młodzieżowych, i 24 z placówek dla dorosłych. Pisemny egzamin maturalny rozpocznie się 8 czerwca. Najwięcej uczniów zdawać będzie w trzech pierwszych dniach z języka polskiego, matematyki i języka obcego.

Nowa epidemiologiczna sytuacja wymusza konieczność doraźnych działań.

- ‘’Oprócz typowych procedur musimy zadbać o bezpieczeństwo. W naszej szkole mamy trzy wejścia i w związku z tym dzielimy obiekt na trzy strefy, aby zminimalizować kontakt większych grup. Do każdej strefy przypisane są konkretne sale egzaminacyjne. Grupy nie będą się ze sobą stykać i widzieć. Zabezpieczamy środki dezynfekcyjne, wydzielone szatnie. Maturzysta ma obwiązek przyjścia w maseczce i przyniesienia przyborów piśmienniczych, a podczas całego egzaminu obecna będzie w szkole pielęgniarka. Nie będzie można mieć maskotek i do szkoły nie będą mogły wejść osoby postronne’’– powiedziała Małgorzata Jędroch dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego.

Wymogów około wirusowych jest wiele.

- ‘’Uczniowie z alergiami muszą na zgłosić wcześniej ten fakt i takie pierwsze sygnały w tej sprawie już mamy. Chodzi o to, że komisja musi być świadoma tego faktu i aby kichnięcia nie wzbudzały paniki wśród zdających. Mamy też wielką prośbę, aby po egzaminie młodzież nie gromadziła się przed szkołą. Wszystkie wrażenia najlepiej wymieniać przez telefon lub media społecznościowe’’ – apeluje Dariusz Kaczmarek Dyrektor Zespołu Szkół Usługowych.

zdjecie

W szkołach rozpoczyna się także nabór nowego rocznika. W tym roku terminy będą przesunięte.

- ‘’Do szkół ponadpodstawowych przyjdzie młodzież która urodziła się w 2004 roku. Dobra informacja, że idzie jeden rocznik. Przygotowaliśmy dla nich 52 oddziały, 20 w liceach i 32 w szkołach o profilu technicznym. Miejsc starczy dla wszystkich, ale trzeba spełnić wszystkie formalności’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski. Informacje o dostaniu się do wymarzonej szkoły uczniowie poznają 19 sierpnia.

Szkoły powiatu Ostrowskiego słyną z poziomu nauczania, różnorodności i nowoczesnej bazy. Zupełnie nową oferta wśród wielu zawodów jest technik spawalnictwa. Do tej pory nie było kształcenia w tym zawodzie na tym poziomie. Z kolei w ZSE nowością jest technik rachunkowości.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 123