OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Odeszła zasłużona ostrowska salezjanka
25 maja 2020 roku

Odeszła zasłużona ostrowska salezjanka

W Ostrowie Wielkopolskim 18 maja 2020 r. zmarła s. Bożenna Stawecka, w 85 roku życia i 64 profesji zakonnej. To jej zasługą było powstanie w naszym mieście przedszkola, oratorium dla młodzieży, a także budowa szkoły podstawowej oraz realizacja wielu innych inicjatyw.

Urodziła się 6 stycznia 1935 r. w Białymstoku. Osierocona w dzieciństwie przez ojca (podoficera WP, zginął w powstaniu warszawskim), mając 16 lat podjęła pracę w Parowozowni PKP Łódź Kaliska. Równocześnie uczęszczała do liceum ogólnokształcącego dla pracujących, gdzie zdała maturę. W 1953 r. wstąpiła do zgromadzenia zakonnego sióstr salezjanek (w Łodzi przejściowo uczyła się szkole krawieckiej prowadzonej przez siostry). Po odbyciu formacji w Pogrzebieniu k. Raciborza złożyła pierwsze śluby zakonne w 1956 r., po czym skierowana została na studia najpierw w Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie (ukończyła je w 1958 r.), potem w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie studiowała filologię polską (magisterium uzyskała w 1963 r.). Przez kilka lat pracowała jako katechetka w Dzierżoniowie, Poznaniu, Kielcach, Grabowie nad Prosną i Raciborzu.

zdjecie

S. Bożenna od 1969 r. zaczęła pełnić ważne funkcje w władzach polskiej inspektorii (prowincji) SS. Salezjanek Była kolejno sekretarką osobistą przełożonej inspektorii s. Marii Aleksandrowicz, dyrektorką domu formacyjnego we Wrocławiu (od 1971 r.), wikarią generalną inspektorki s. Stefanii Blecharczyk (od 1973 r.). Po zakończeniu kadencji dotychczasowej inspektorki została w 1979 r. przełożoną polskiej inspektorii - czwartą następczynią założycielki polskich salezjanek, świątobliwej Laury Meozzi. Za czasów rządów s. Bożenny, w następstwie wzrostu liczby placówek zakonnych, podzielono w 1982 r. polską inspektorię salezjanek na dwie inspektorie: wrocławską i warszawską. Wówczas s. Bożenna została przełożoną inspektorii wrocławskiej.

Po upływie kadencji w 1985 r. skierowano ją do Ostrowa Wielkopolskiego celem stworzenia nowej placówki salezjanek. Pracowała tu 15 lat, z przerwą gdy ponownie sprawowała funkcję dyrektorki domu we Wrocławiu (1994-1997). W Ostrowie okazała wielki talent organizatorski. Będąc dyrektorką domu i pełniąc także inne funkcje, wyremontowała i rozbudowała zakupiony budynek, założyła przedszkole i plac zabaw, oratorium dla młodzieży, zorganizowała grupę świeckich Salezjańskich Pomocników Kościoła, zainicjowała obchody salezjańskiego „Święta Młodości” nadając im nie tylko charakter krajowy, ale międzynarodowy, rozpoczęła budowę szkoły podstawowej (1998 r.), na bazie której powstał potem zespól szkół ogólnokształcących prowadzonych przez ss. salezjanki. Ofiarnie zbierała składki na szkołę w kraju i za granicą.

Równolegle stała się na gruncie polskim pionierką ewangelizacji młodzieży przez sport. Była współzałożycielką Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP -SALOS, utworzonej w Warszawie w 1991 r., polskiego odpowiednika włoskiego stowarzyszenia Polisportive Giovanili Salesiane (zał. 1967 r.). Przez wiele lat sprawowała funkcję wiceprezesa organizacji, reprezentowała polski SALOS w Polisportive Giovanili Salesiane Internazionale. Ostrowski SALOS, który założyła i którym kierowała, należał do najprężniejszych w Polsce. Osobiście uczestniczyła w treningach, jeździła z młodzieżą na zawody i międzynarodowe igrzyska salezjańskie. Za działalność w SALOS-ie odznaczona została Srebrnym Krzyżem Zasługi (1998 r.).

W 2004 r. s. Bożennę przeniesiono ją do Pleszewa z nominacją na dyrektorkę nowej placówki salezjanek i z zadaniem wyremontowania zdewastowanego budynku po Państwowym Domu Dziecka, dawnego katolickiego sierocińca fundacji Taczanowskich. Mimo zbliżającej się 70-tki, żyjąc w iście „spartańskich” warunkach, z entuzjazmem podjęła nowe zadania, nie tylko remontu, ale stworzyła oratorium, zorganizowała grono świeckich pomocników, także grupę SALOS –u. Znalazła nawet czas na tłumaczenie z włoskiego korespondencji prymasa Polski kard. Augusta Hlonda ze Stolicą Apostolską.

W 2007 r., po upływie kadencji dyrektorki domu w Pleszewie, zdawało się, że dla s. Bożenny nastanie czas odpoczynku po intensywnych zajęciach. Niestety, zaczęła rozwijać się nieuleczalna choroba, która coraz bardziej ograniczała jej aktywność. Przebywała kolejno w Pieszycach, Lubiniu, Środzie Śląskiej, a od 2015 r. w Ostrowie, gdzie czuła się najlepiej. Choć straciła pamięć, ociemniała, urzekała pogodą ducha i delikatnością.

Uroczystości pogrzebowe s. Bożenny Staweckiej odbyły 20 maja br. w Ostrowie w kościele Najśw. Zbawiciela i na przyległym cmentarzu, gdzie została pochowana w kwaterze ss. salezjanek. Zmarłą żegnały salezjanki z obu inspekcji, specjalnymi przemówieniami: s. Anna Świątek - inspektorka wrocławska, s. Katarzyna Jarosz - dyrektorka domu ostrowskiego przy ul. Bema oraz pięknym poetyckim wspomnieniem s. Anna Dębska.

Obrzędom pogrzebowym przewodniczył ks. Edward Pleń SDB - krajowy duszpasterz sportowców. Kazanie wygłosił ks. Władysław Kołyszko SDB - b. inspektor prowincji pilskiej Mszy św. pogrzebowej przewodniczył ks. Marcin Szymczak – wikariusz parafii św. Antoniego (pod nieobecność proboszcza), koncelebrowali: ks. kan. Maciej Wyzujak – proboszcz parafii Ś. Ducha, ks. kan. Eugeniusz Lijewski – kapelan ss. salezjanek oraz salezjanie, poza wymienionymi, ks. Bogusław Zawada – organizator światowych igrzysk SALOS-u i ks. dr hab. Radosław Błaszczyk – wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjanskiego w Lądzie nad Wartą.

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczył starosta ostrowski Paweł Rajski i radny Andrzej Leraczyk – b. przewodniczący Rady Powiatu oraz ostrowscy członkowie władz krajowych SALOS-u: mjr Zdzisław Szyszka, Maria Bazak, Mariusz Nowak.

Jerzy Pietrzak

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 159